DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Zelfbeschadiging

De eerste mailwisseling bestaat uit vraag en antwoord, ze verkent voorzichtig de mailhulp van de Luisterlijn. ‘Heb ik een verwijzing nodig?’. 'Nee hoor'. ‘Zijn er kosten aan de mailhulp van de Luisterlijn verbonden?’. 'Nee, de hulp is gratis.' Na twee mailtjes over en weer, schrijft ze dat ze zich nogal schaamt. 'Ik snij mezelf. Waarom weet ik niet. Ik durf het tegen niemand te vertellen. Moet ik nu worden opgenomen?’ is haar vraag. Na nog een aantal mails blijkt dat het haar heeft opgelucht dit te delen. We denken na hoe ze om kan gaan met haar gevoelens. Haar angst voor opname is even van de baan.

 Dit gesprek is fictief maar geïnspireerd op de praktijk.

Ik snij mezelf

Wanneer je bewust verwondingen aan je eigen huid of het lichaam toebrengt, zoals snijden, branden, krassen, krabben, haartrekken, hoofdbonken, voorwerpen in je lichaam brengen of schadelijke stoffen innemen, is er sprake van zelfbeschadiging.

Misschien lukt het je om je verwondingen te verbergen en weet niemand er van af. Angst en schaamte kan redenen zijn waarom je het geheim houdt. Geschokte reacties uit de omgeving dragen ook bij aan de gevoelens van schaamte. Zelfbeschadiging is vaak een uiting van psychische pijn, boosheid of verdriet. Het helpt bijvoorbeeld om rustig te worden, nare gedachten te verbannen of moeilijkheden even te vergeten. Het is goed om samen met iemand er over te praten. Een bekende die je vertrouwt kan fijn zijn maar ook praten met iemand die je niet kent kan juist prettig zijn. Samen kan je op zoek naar manieren om er beter mee om te gaan en er misschien zelfs mee te stoppen.

www.sameninmijnschoenen.nl
Informatie en advies rondom zelfbeschadiging

www.zelfbeschadiging.nl
Informatie en mogelijkheid voor lotgenotencontact.

Zelfbeschadiging (S.Levenkron)

Zelfbeschadiging. Een op de twintig jongeren heeft hier ervaring mee. In dit indringende boek verheldert Steven Levenkron het fenomeen zelfbeschadiging voor lotgenoten, ouders, vrienden en therapeuten. Stap voor stap laat Levenkron zien welke gedachten en gevoelens achter dit gedrag schuilgaan. Daarnaast biedt hij aangrijpingspunten voor hulp aan mensen die zichzelf verwonden. Door uitvoerige gevalsstudies en de weergave van therapeutische gesprekken ontstaat een profiel van de zelfbeschadiger: iemand die heimelijk bang is voor mensen en angst heeft om verlaten te worden, iemand wiens bindingen met anderen vijandig en complex kunnen zijn, iemand die het moeilijk vindt om vertrouwen te geven en vaak problemen heeft om relaties in stand te houden.

ISBN: 978-90-6665-742-7

Vrouwen en zelfbeschadiging (Gerrilyn Smith)

Zelfverwonding is het moedwillig beschadigen van het eigen lichaam. Op korte termijn kan zelfbeschadiging positieve gevoelens geven. Op lange termijn kunnen echter littekens ontstaan en juist meer negatieve gevoelens. De verhalen van vrouwen die zelf te maken hebben met zelfbeschadiging laten zien wat de oorzaken en de gevolgen zijn. Daarnaast geeft dit boek strategieën om zelfverwonding te begrijpen, ermee om te gaan en ermee te stoppen. 'Vrouwen en zelfbeschadiging' is geschreven voor mensen die zichzelf verwonden of deze gedachte hebben. Daarnaast is het uitermate geschikt voor personen in de directe omgeving van deze vrouwen: professionals, vrienden en familieleden.

ISBN: 978-90-6665-558-4

Zelfverwonding (Lieve Claes)

Zelfverwonding bij tieners is een fenomeen dat ruimer verspreid is dan vaak wordt gedacht. Recent onderzoek toont aan dat een op de tien vijftien- tot zestienjarigen zichzelf opzettelijk verwondt: ze krassen, snijden of branden zichzelf. Dit boek haalt zelfverwonding uit de taboesfeer en geeft duidelijke antwoorden op vragen als: Wat zijn de oorzaken van zelfverwonding? Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn? Hoe kan ik er goed mee omgaan? Hoe kan zelfverwonding het beste worden behandeld?
ISBN: 978-90-2096-984-9

Painful secrets De 16-jarige Dawn is een gevoelig en artistiek meisje, dat gewaardeerd wordt door haar leraren, maar weinig contact heeft met haar medeleerlingen. Thuis voelt zij zich onbegrepen door haar ouders en broer. Op een dag wordt Dawn opgenomen in het ziekenhuis met brandwonden die ze zelf heeft veroorzaakt.

Girl interrupted Susanna is een tiener met persoonlijkheidsstoornissen. Ze wordt naar een befaamde instelling gestuurd in New England. Daar moet ze haar plaats veroveren tussen de hoofdzuster, de psychiater en de rest van de meiden. Ze ontwikkelt een hechte band met een van de 'moeilijkere gevallen'. Dit brengt uiteindelijk problemen met zich mee.

Wil je meer filmtips? Kijk op onze Pinterestpagina.