DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Bedreiging

‘Het is zo bizar, ik kan zelf haast niet geloven’ zo start de Luisterlijn-chat. ‘Vertel het maar’ typ ik. Ze werkt al een paar jaar met plezier bij het bedrijf. Tijdens het afgelopen personeelsuitje werd veel gedronken en gelachen. Toen ze weg ging, liep haar leidinggevende mee. Hij wilde wel heel intiem met haar worden, dat weerde ze af. ‘Hij bleef aandringen, zei dat hij mij anders zou ontslaan. Het was beledigend en bedreigend.’ Haar vertrouwen is geschonden. Het wordt een lange chatsessie. De gevoelens en gedachten in haar hoofd zetten we op een rij. Ik geef tot slot de suggestie om te kijken of het bedrijf een vertrouwenspersoon heeft.*

 Dit gesprek is fictief maar geïnspireerd op de praktijk.

Bedreiging kan op verschillende manieren worden geuit, soms heel subtiel. Meestal gaat het om dreigen met fysiek geweld of de dood tegen een persoon, diens naasten of eigendommen. Niet elke bedreiging is strafbaar. Dit hangt er van af of de bedreiging voldoet aan de elementen die het wetsartikel verbiedt. Sommige mensen voelen zich al snel bedreigd terwijl van een serieuze (strafbare) bedreiging nog geen sprake is, anderen worden niet warm of koud van de meest gruwelijke bedreigingen.

De gevolgen van bedreiging kunnen ingrijpend zijn. Vermijden van bepaalde situaties of mensen, ziekmeldingen, minder goed functioneren zijn daarvan voorbeelden.

Veel van de (seksuele) intimidatie vindt plaats op het werk door collega’s of leidinggevende. Het gaat niet om een onschuldige flirt of een vriendschappelijke aanraking. Het gaat om seksueel getinte aandacht die onwenselijk en bedreigend is.

Natuurlijk mag een werkgever niet seksueel intimideren. Maar hij moet ook voorkomen dat je wordt lastiggevallen door collega’s. En hij moet maatregelen nemen als dit toch gebeurd.

Sommige mensen worden op het werk met geweld bedreigd. Het kan hierbij gaan om bedreiging met ontslag door de baas. Of om (vage) dreigementen van collega's: 'het wordt allemaal nog veel erger' of 'we zullen je na werktijd wel een lesje leren’.

Discriminatie is het maken van onderscheid ten ongunste van iets of iemand. Bijvoorbeeld door het negatief benaderen, uitsluiten of beperken van mensen op basis van ras, politieke voorkeur, geslacht, geaardheid, religie of psychische of lichamelijke beperking. Mensen die regelmatig worden gediscrimineerd, zijn vaak gespannen, op hun hoede en voelen zich ongewenst. Ze kunnen last krijgen van minderwaardigheidsgevoel, stress, angst, agressie, verslaving en lichamelijk klachten. In het ergste geval denken ze aan of plegen ze zelfmoord.

Pesten is iets anders dan plagen. Plagen is er niet op gericht om de ander pijn te doen en heeft geen schadelijke gevolgen. Het slachtoffer kan zich verweren en ervaart het plagen meestal als 'leuk'. Pesten is een agressieve vorm van plagen. Pesten is wel gericht op het bewust kwetsen en pijn doen van de ander. In families, op school, op het werk; pesten komt overal voor. Er zijn twee soorten pestgedrag. Direct pestgedrag: belachelijk maken, dreigen, spotten en schelden, slaan, duwen, spullen vernielen of afpakken. En indirect pestgedrag: gezichten trekken, negeren, buitensluiten, gebaren maken.

Gevolgen van pesten kunnen zijn: een negatief zelfbeeld, depressie, faalangst, sociale angst, eenzaamheid en isolement. En er is een verhoogde kans op het ontwikkelen van ernstige psychische of fysieke problemen.

Seksuele intimidatie varieert van ongewenste intimiteit: een seksueel geladen sfeer, seksistische opmerkingen of gebaren en hinderlijk gedrag tot seksueel misbruik: aanranding en verkrachting. Vooral seksueel misbruik is zo traumatiserend en kwetsend dat het slachtoffer er diepe, moeilijk te genezen psychische wonden aan overhoudt.

Stalking betekent belagen, een ander herhaaldelijk en ongewenst benaderen, volgen of contact opnemen met zijn of haar omgeving (familie, vrienden, werk enz.). Vaak begint het met het verbreken van een relatie door een vrouw. Het begint met bellen, bloemen of brieven sturen. Dan volgt begluren, onophoudelijk bellen. Het gaat van kwaad naar erger. Intimidatie volgt. Hij plast tegen het huis, trapt deuren in, bedreigt soms zelfs met de dood. In vier van de vijf gevallen gaat het om een man die een vrouw stalkt.

Stalking veroorzaakt grote angst in het leven van het slachtoffer. Ook kan het grote financiele gevolgen hebben: denk aan het veranderen van telefoonnummer, advocaat kosten, verhuiskosten, kosten voor therapie, het verliezen van een baan vanwege emotionele klachten.

Algemeen

www.slachtofferhulp.nl
Hulp aan mensen die slachtoffer zijn van een misdrijf of ongeval.

http://www.slachtofferhulp.nl/jongeren
voor kinderen en jongeren die slachtoffer of getuige zijn van een misdrijf of ongeval.

Bedreiging

http://www.huiselijkgeweld.nl/
Wanneer is er sprake van bedreiging en wanneer is het strafbaar? Informatie en hulp.

Bedreiging en intimidatie op het werk

www.platformseksueleintimidatie.nl http://www.rutgerswpf.nl/
Gericht op ondersteuning van vertrouwenspersonen, leidinggevenden, arbo functionarissen, maatschappelijk werkers en andere professionals die zich bezig houden met beleid rondom gewenst gedrag op de werkplek.

www.juridischloket.nl
Raad bij juridische vragen.

Discriminatie

www.discriminatie.nl
Informatie, hulp en advies bij discriminatie.

http://www.meldpunt.nl/
Meldpunt discriminatie op internet.

Pesten

www.pesten.net
Website over pesten op school en werk, voor jongeren en volwassenen.

www.pestweb.nl
Informatie en hulp rond pesten voor kinderen t/m 14 jaar.

www.nji.nl/pesten
Informatie en hulp voor jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers

Seksuele intimidatie

www.bewareofloverboys.nl
Helpen en voorkomen van slachtoffers van loverboys.

http://www.ggdhm.nl/gezondheidsinformatie/item/gezondheidsinformatie/seksuele-intimidatie
Informatie van de GGD over seksuele intimidatie.

Stalken

http://www.slachtofferhulp.nl/geweld/Delicten/Stalking/
Preventie, informatie en steun rond stalking

http://www.politie.nl/onderwerpen/stalking.html
wat te doen bij stalking, website van de politie

Ondergedoken (Liza Marklund)

In Ondergedoken vertelt Liza Marklund het verbijsterende verhaal van Mia Eriksson, een jonge vrouw die verliefd wordt op een Libanese vluchteling. De relatie begint als een idylle, maar dat duurt niet lang. Hij wil niet dat ze in badkleding op het strand vertoeft. Hij wil niet dat ze zonder hem een vriendin bezoekt, laat staan een vriend. Ze wordt zijn bezit. Als ze hem ten slotte verlaat en met een andere man trouwt, begint hij haar en haar kinderen naar het leven te staan.

ISBN: 9789044500332