DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Psychische problemen

Op de Luisterlijn chat meldt iemand zich, bij onderwerp staat ‘psych op vakantie’. Ik open met ‘hallo, wat kan ik voor je betekenen?’. ‘mijn psychiater is op vakantie.’ Ik vraag door, hij blijkt een man te zijn, nog jong. Hij ziet op tegen de tijd die hij moet overbruggen nu zijn psychiater weg is. Ik vraag hem wat hij vandaag gedaan heeft. Hij heeft voetbal gekeken en is naar de supermarkt geweest. ‘Die caissières hebben nooit tijd voor een praatje'. Hij heeft zelf nachtdiensten gedraaid bij een tankstation. ‘Ik maakte altijd een praatje met klanten. Vooral met vrachtwagenchauffeurs die koffie haalden.' Hij baalt dat hij zijn werk niet meer kan doen.  

Dit gesprek is fictief maar geïnspireerd op de praktijk.

Psychiatrische problemen komen voor in alle lagen van de bevolking, bij mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 1 op de 5 mensen in zijn of haar leven korte of langere tijd kampt met psychiatrische problemen. Ook voor de naasten van mensen met psychische problemen, zoals kinderen of partner, heeft dit gevolgen. Zij kunnen worstelen met schuldgevoelens, verdriet, machteloosheid en boosheid.

Bij ADHD denken we vaak al snel aan hyperactief gedrag. ADHD is dan ook de afkorting van de Engelse term voor aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Lange tijd werd ADHD gezien als een psychische stoornis bij kinderen. Kinderen met ADHD zijn inderdaad vaak rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. Maar ook als volwassene kan je ADHD hebben. Je hebt minder last van hyperactief gedrag, maar vooral van concentratieproblemen en innerlijke onrust. Je bent chaotisch en rusteloos, je komt nogal eens te laat op afspraken, je praat druk en je verandert vaak van baan, studie en/of woonplaats.

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Wanneer je anorexia hebt, probeer je uit alle macht af te vallen. Sommigen gaan daarom vasten. Anderen hebben regelmatig last van eetbuiten, maar raken het eten weer kwijt door over te geven, laxeermiddelen te gebruiken of plaspillen, of een klysma.

Letterlijk betekent anorexia nervosa: gebrek aan eetlust door een psychische oorzaak. Maar dit is onjuist. Mensen met anorexia hebben wel degelijk honger, alleen ze proberen dat gevoel te onderdrukken. Ze geven er niet aan toe. Voordat mensen anorexia krijgen, hebben ze meestal al een tijd intensief aan de lijn gedaan. Het begint meestal als ze15 tot 25 jaar oud zijn.

Een autisme spectrum stoornis (ASS), is een stoornis in de informatie en prikkelverwerking in de hersenen. De volgende stoornissen vallen er onder:

Het klassiek autisme.
Aan autisme verwante stoornis.
Het syndroom van Asperger.
PDD-NOS.
McDD.
Het syndroom van Rett.
Desintegratieve stoornis.

Mensen met 1 van deze 5 stoornissen maken minder goed sociaal contact, kunnen minder goed communiceren, gebruiken minder de fantasie en/of hebben een star patroon van zich herhalende, typische bezigheden.

Het meest kenmerkende van de borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: BPS of borderline) zijn de sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Wanneer je borderline hebt, ben je enorm impulsief, je denkt vaak zwart-wit, en je kan extreem reageren. Relaties  vind je moeilijk te onderhouden en ze wisselen ook sterk. Ook de ideeën en gedachten die je over jezelf hebt, wisselen sterk. In Nederland zijn naar schatting 100.000 mensen met borderline.

Boulimia nervosa is een eetstoornis. Het meest kenmerkende van mensen met boulimia zijn hun eetbuien: ze werken een grote hoeveelheid voedsel naar binnen in korte tijd, en tegelijkertijd hebben ze het gevoel geen controle over hun eten te hebben. De stoornis wordt ook wel afgekort tot BN, of boulimie genoemd.

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij iemand een bijna dagelijks, groot gevoel van neerslachtigheid heeft, bijna geen energie heeft of belangstelling voor wat dan ook. Dat heeft hij voor minstens twee weken. Het verloop is wisselend en grillig. Gemiddeld duurt een depressie acht maanden. Maar er zijn grote verschillen: de helft van de depressies duurt korter dan 3 maanden en 1 op de 5 duurt langer dan 2 jaar.

Dementie betekent in het Latijn letterlijk ontgeesting, ontdaan van geest. Het is een progressieve hersenziekte met aantoonbare afwijkingen in de hersenen. Iemand die aan de ziekte lijdt verliest steeds meer de grip op het leven. Het ziekte proces gaat meestal gepaard met veel verdriet, angst, onmacht en strijd. Zowel de persoon zelf als de directe omgeving ervaren dit als een zeer pijnlijk proces.

Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl 

Met je hoofd in de wolken lopen en bruisen van energie, in zo'n bui is iedereen weleens. Ook een sombere bui kent iedereen wel. Die drijven wel weer over. Bij sommige mensen zijn de pieken echter extreem hoog en de dalen donker en diep. In hun vrolijke periodes zijn deze mensen opvallend druk en actief en denken ze de hele wereld aan te kunnen. Daar staan periodes van ernstige depressie tegenover. De vrolijkheid en de energie hebben dan plaatsgemaakt voor grote somberheid en futloosheid. Mensen die last hebben van zulke extreme stemmingswisselingen lijden aan een manisch-depressieve stoornis.

Bron: www.trimbos.nl

Schizofrenie is een ingewikkelde stoornis met vaak ernstige psychische en sociale gevolgen. Schizofrenie komt niet door één enkele oorzaak, maar door vele dingen tegelijk. Het is niet makkelijk schizofrenie vast te stellen: er zijn veel verschijnselen die in allerlei combinaties bij schizofrenie voorkomen.

De vele verschijnselen van schizofrenie zijn te verdelen in vijf groepen.

Iemand heeft schizofrenie als hij minstens 2 van deze verschijnselen heeft, en daarnaast sociaal en in zijn werk niet goed meer functioneert. Soms is 1 van de verschijnselen al genoeg om iemand schizofreen te noemen, als bijvoorbeeld zijn wanen bizar zijn of als hij stemmen hoort.

De verschijnselen worden verdeeld in de volgende vijf groepen.

•    Wanen
•    Hallucinaties
•    Negatieve symptomen (vlak gevoelsleven, gebrek aan energie en motivatie)
•    Onsamenhangend gedrag
•    Ernstig chaotisch gedrag, en lichaamsbewegingen die vreemd overkomen.

Bron: www.trimbos.nl

www.Digitale-Sociale-Kaart.nl
DiSK is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in gemeente of regio.

Behandeling

www.bavo-europoort.nl
Hulp bij psychiatrische problemen (Regio Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden).

www.stichting-jij.nl/
Stichting JIJ is opgericht voor iedereen met een eetprobleem, ongeacht leeftijd, geslacht, gewicht, religie of achtergrond.

www.riaggrijnmond.nl
Een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, behandeling en begeleiding van mensen met psychische problemen en psychiatrische aandoeningen.

www.stichtingpandora.nl
Stichting Pandora zet zich in voor iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad.

www.planmorgen.nl/ 
Plan Morgen biedt online en 'blended' hulp gericht op vermindering van enkelvoudige klachten (stemmingsklachten, angstklachten, paniekklachten, dwangklachten en rouwverwerkingen) en verbetering van het dagelijks functioneren. Voor aanmelding is eerst een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Depressie

www.zwaarweer.nl
Gezamenlijke site, speciaal voor jongeren, van Korrelatie en NFGV over depressies

www.pratenonline.nl
Informatie en online contact met jeugdhulpverleners bij depressieve gevoelens.

www.depressiecentrum.nl
Het Depressie Centrum (voorheen de Depressie Stichting) zet zich in voor mensen met een depressie en hun naasten. Het centrum wil iedereen die, op wat voor manier dan ook met depressies te maken heeft, zo goed mogelijk informeren over preventie, diagnostiek en behandeling van depressies

www.gripopjedip.nl
Een website voor jongeren die al een tijdje niet zo lekker in hun vel zitten of soms net even iets teveel hebben meegemaakt.

www.lichtopdepressie.nl
Uitgebreide informatie over depressie (symptomen)

Borderline

www.stichtingborderline.nl 
Meer informatie over borderline en behandelingsmethoden, lotgenotencontact en advies.

Informatief

www.verlorenjaren.nl
Een filmproject gebaseerd op het verhaal van de regisseur, tijdens zijn filmopleiding krijgt hij te maken met zijn eerste psychose.

www.psychischegezondheid.nl
Voor mensen met psychische problemen en hun omgeving. Informatie, advies en de mogelijkheid brochures te bestellen.

www.brainwiki.nl
Voor actuele kennis over psychische klachten bij jongeren (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie).

www.ecjp.nl 
Ervaringscentrum Jong Perspectief (afgekort ECJP) is dé plek voor en door jongeren met een chronische aandoening of beperking. Wij zijn er voor alle jongeren die net zo zijn als wij en zijn er om elkaar te versterken.

www.anorexiavoorbeginners.nl
Informatie over het gelijknamige boek, geschreven door moeder en dochter.

www.schizofrenieplein.nl
Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose

www.dementia.nl
Voor alle betrokkenen van mensen met een dementie syndroom. Van mantelzorger tot professional. De missie van dementia.nl is om actuele kennis omtrent dementie te verzamelen en te delen

www.trimbos.nl
Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

www.mijnihelp.nl
Informatie, steun en cursussen bij psychische klachten

http://www.psyq.nl/Programma/eetstoornissen

Autisme

Op een blauwe dag geboren (Daniel Tammet)

Daniel Tammet heeft het Syndroom van Asperger, een vorm van autisme en in dit boek beschrijft hij zijn leven tot dusver. Daniel heeft niet alleen Asperger maar is ook een savant. Een bekende savant is bijvoorbeeld Kim Peek, de man op wie de film Rainman is gebasseerd.
ISBN: 9789057122934

Ik wil geen inmij meer zijn (Birger Sellin)

Het boek bevat de vertaalde teksten van Birger Sellin, een twintigjarige Duitse autist die als ernstig verstandelijk gehandicapte leefde, tot twee jaar geleden bleek dat hij - met hulp van een computer - wel degelijk kan communiceren. Bovendien beschikt de auteur over een uitzonderlijke literaire begaafdheid om zichzelf te beschrijven. ISBN: 90 6868 073 0

De eenzaamheid van de priemgetallen (Paolo Giordano)

Alice is een jong meisje dat door haar ouders verplicht wordt om te gaan skien. Zij haat het, breekt een been en komt naast de piste terecht. Zij draagt er haar hele leven de gevolgen van. Mattia is een hoogbegaafde jongen, die een zwakzinnige zus heeft. Om niet af te gaan op een feestje van vrienden laat hij haar alleen achter in het park. Zij verdwijnt en zal nooit teruggevonden worden. Dit is het voorspel van deze Bildungsroman van Alice en Mattia. We volgen hen als kind, als puber, als volwassene. Ze zijn tot elkaar aangetrokken, zoals tweelingpriemgetallen (11 en 13, 17 en 19 enz.), maar ze slagen zij er niet in om echt in contact met elkaar te komen. De twee jongeren zijn elk met hun eigen problemen bezig. Voor hun angsten is er geen oplossing, omdat ze niet in staat zijn de realiteit te aanvaarden zoals ze is.

(NBD|Biblion recensie, Bernard Huyvaert)

 

Dementie en Alzheimer

Een vreemde kostganger in mijn hoofd. Mijn leven met alzheimer (Evert van Rossum)

In 'Een vreemde kostganger in mijn hoofd' doet Evert van Rossum verslag van de obstakels die een man van 54-jarige leeftijd die begint met dementeren dagelijks tegenkomt. Elke dag levert hij een stukje van zichzelf in, langzaam verandert hij in een ander mens. Een onthutsend en ontroerend portret van een ziekte die met veel taboes omgeven is en waarover nog niet eerder uit de eerste hand geschreven werd.

Hersenschimmen (J. Bernlef)

Een dementerende man beschrijft zijn steeds groter wordende isolement.
ISBN: 9021452472

Ik heb Alzheimer (Stella Braam)

De schrijfster, journaliste Stella Braam, volgde haar vader Rene van Neer in zijn dementieproces. Van Neer, gepensioneerd psycholoog, krijgt in juli 2003 te horen dat hij Alzheimer heeft, de meest voorkomende vorm van dementie. Besloten wordt dat de oud-psycholoog zijn dochter verslag doet van zijn veranderende wereld. Het tweetal heeft al eerder samengewerkt; de vader was twaalf jaar lang researcher voor zijn dochter bij haar werk als onderzoeksjournaliste. Van Neer, die alleen woont in Tilburg, wil terug naar zijn geboortestad Maastricht en belandt daar in een zorgcentrum. Zijn dochter volgt de lotgevallen van haar vader op de voet, doet hiervan verslag en tekent uitspraken van haar vader op, zoals 'het stempel dementie is een vrijbrief om je burgerrechten te ontnemen'.

 

Depressie

Leven met manisch depressieve stoornis (J. Kragten)

Naar schatting een tot twee procent van de Nederlanders lijdt aan de manisch - depressieve stoornis. Een ziekte waarbij je afwisselend heel somber en heel vrolijk kan zijn. Zo somber dat het leven totaal zinloos lijkt en zo vrolijk dat je hele wereld aankan. Het is een ziekte die je leven sterk kan beïnvloeden, maar als je eenmaal weet dat je deze ziekte hebt, is het gelukkig goed mogelijk om eer zelf enige controle over te krijgen. Daarvoor is het wel noodzakelijk enige kennis over deze stoornis te hebben.
ISBN 90-1333432-4

Depressie en angstgevoelens overwinnen (M.E. Lange-Ernst)

Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met sombere stemmingen, angstgevoelens en depressies. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: slapeloosheid, neerslachtigheid, nervositeit, innerlijke onrust, schuldgevoel, concentratiestoornissen,... Dit boek helpt u de verschillende vormen van angst en depressies beter te begrijpen. Er worden verschillende therapieën besproken zoals een behandeling met medicijnen, psychotherapeutische behandelingen, natuurlijke geneesmiddelen, Ook ondersteunende alternatieve methoden, zoals aromatherapie, acupunctuur, acupressuur en ontspanningstechnieken, worden besproken.
ISBN 90-2438-089-8

Kikker gaat fietsen (Maarten van Buuren)

Het verhaal van een vooraanstaand intellectueel die in een depressie raakte - en daar weer uitkwam. In een vroeg voorjaar valt Maarten van Buuren - veelgeprezen hoogleraar, vertaler en essayist - ten prooi aan een depressieve crisis. Bewegen, doen en denken vertragen en komen uiteindelijk tot stilstand. Alle levenslust verdwijnt in een grauwe mist en lost daarin op. Gelukkig weet hij dankzij een combinatie van pillen, praten en fietsen na verloop van tijd weer op te krabbelen.Van Buuren neemt je als lezer helemaal mee in zijn verhaal, want hij schrijft prachtig en is in staat tot een weldadige zelfironie. Kikker gaat fietsen! is een aangrijpend boek over volksziekte nummer 1 waarin velen zich zullen herkennen.

ISBN:9789047701231

Wil je jouw verhaal kwijt? Je kunt met ons mailen, chatten en dag en nacht bellen. Anoniem, vrijblijvend en vertrouwelijk. (klik hier)

Niets weerstaat de nacht (Delphine de Vigan)

Nadat ze haar moeder dood heeft aangetroffen, gaat Delphine de Vigan op zoek naar de vrouw achter haar moeder. Ze stuit daarbij op ontroerende herinneringen maar ook duistere familiegeheimen.

 

Eetstoornis

Milou van der Horst is 11 wanneer ze anorexia krijgt. Met tussenpozen wordt ze anderhalf jaar lang opgenomen. Niets helpt; zelfs vastgebonden op een bed weet ze de voedingssonde nog uit haar neus te werken. Nu, vier jaar later, gaat het tegen elke verwachting in gelukkig weer goed met haar. In dit aangrijpende boek vertelt Milou over de dagelijkse strijd die ze moest leveren: tegen haar omgeving, tegen de dokters, tegen zichzelf. Haar leven stond 24 uur per dag in het teken van zo min mogelijk eten en zo veel mogelijk calorieën verbranden. 'Ik hoop dat ik met dit boek andere meisjes en hun ouders kan helpen,' zegt ze.
ISBN: 9789021665542

Dik in mijn hoofd (Victoria Farkas)

Dit boek gaat over de 14-jarige Roos. Ze is een onopvallend, gevoelig meisjes dat van films houdt en lol maakt met vriendinnen. Ook is ze erg onzeker en perfectionistisch. Ze besluit dat ze moet afvallen om in die ene broek te passen. Hierdoor gaat ze fanatiek lijnen, waarin ze zover doorslaat dat ze haar gezondheid in gevaar brengt. Regelmatig bezoekt ze pro-ana sites voor meer tips om nog sneller gewicht kwijt te raken.

ISBN: 978-90-488-0021-6

Magere jaren, een  Anorexiadagboek (N. van Weezel)

Lieve Anorexia, Wat moet ik nou met jou? Wat wil je van me? Wie ben je van me? Je zegt dat je een vriend bent, dat je altijd garant staat voor veiligheid. je zegt dat ik altijd bij jou terecht kan, al is de wereld nog zo koud en onhartelijk. Maar wil ik wel bij jou terecht kunnen? Wil ik dat je de baas over mij speelt? Want dat doe je. Jij legt me opdrachten op, jij straft me wanneer ik niet aan je hoge eisen kan voldoen. Men zegt dat je me kapot probeert te maken en me verslaafd hebt gemaakt aan afvallen, tot aan het gevaarlijke toe. Ik ben echter van mening dat je me juist laat zien dat ik talent heb, dat ik mooi slank kan zijn. Hoe het is om anorexia te hebben, elke calorie te tellen, je sociale contacten te verwaarlozen, te leven op een appel per dag, beschrijft Natascha van Weezel op pijnlijk eerlijke wijze in haar dagboek.
ISBN: 9789063052720

Hunkering (Caroline Knapp)

'Hunkering' is het ontroerende en openhartige verslag van Caroline Knapps strijd tegen anorexia. Haar persoonlijke verhaal is verweven met de verhalen van andere vrouwen met te grote obsessies. Want waar de een zich verliest in anorexia, zoekt een ander haar heil in de drank of in de zoveelste nutteloze aankoop of slechte relatie. Wat zit er werkelijk achter dit destructieve gedrag, wat willen we ermee bereiken en waar hunkeren we dus eigenlijk naar, vraagt Knapp zich af. Liefde, geborgenheid, erkenning? Op scherpzinnige wijze onderzoekt ze de emotionele, psychologische en culturele achtergronden van deze 'vrouwelijke' obsessies, op zoek naar oorzaken in plaats van diagnoses.

ISBN: 9789055943159

De geheime taal der eetstoornissen (Peggy Claude-Pierre)

Peggy Claude-Pierre is moeder van twee dochters die allebei anorexia hadden. Haar ervaringen met haar twee kinderen vormen de basis van dit aangrijpende en hoopgevende boek over eetstoornis¬sen. Zowel patiënten als de mensen die van hen houden en professionele hulpverleners ondervonden al eerder veel steun van haar verhaal. Na de genezing van haar beide kinderen hielp Peggy ook dochters van vrienden en al spoedig werd ze overstelpt met verzoeken om hulp. Zo ontstond de noodzaak om een boek te schrijven, om haar methode aan een grotere groep mensen uit te leggen.

ISBN13: 9789022544211

Dun (Marjan van Abeelen)

Zoals voor de meeste meisjes van vijftien geldt, wil ook Lies slank zijn. Ze is behoorlijk mollig en dat lokt commentaar uit op school en bij haar ranke tweelingzusjes. Al haar lijnpogingen dreigen te mislukken, totdat Lies ontdekt dat er een 'oplossing' bestaat voor haar vreetbuien. Ze kan zoveel eten als ze wil, als ze daarna gewoon haar vinger in haar keel steekt. Dit kan natuurlijk nooit lang goed gaan.

ISBN: 90-257-3460-X

Anorexia voor beginners (Annemarie Klee en Sophie Kubatz)

Hoe complex de wereld van de eetstoornissen is, ontdekte Annemarie Klee toen ze erachter kwam dat haar oudste dochter Sophie Anorexia had. Zij bemerkte dat een eetstoornis het leven van het hele gezin beïnvloedt en dat ook het herstel daarop gericht moet zijn. Vanuit de wereld van de eetstoornissen komt steeds vaker de boodschap dat de hulpverlening ernstig tekort schiet. Dit heeft te maken met onwetendheid en het idee dat je van een eetstoornis nooit helemaal herstelt. Tegen alle overtuigingen in is Annemarie, samen met haar dochter Sophie, de weg opgegaan naar het hoogst haalbare: volledig herstel. Tijdens dat proces voelde zij de noodzaak om het verhaal van deze weg naar herstel als ervaringsdeskundige op papier te zetten. Sophie en Annemarie doen in dit boek samen hun persoonlijke verhaal, om anderen zoals zij te helpen.
ISBN 978-90-9024848-6; 120 blz.

Beetje bij Beetje beter (U. Schmidt en J. Treasure)

Dit `zelfhulp' boek moedigt patiënten aan zelf weer de controle te nemen over het eigen leven door informatie en adviezen te geven om hun eetproblemen de baas te worden. Het richt zich op de specifieke problemen waar boulimia patiënten dagelijks mee te maken hebben. Gebaseerd op het meest recentelijk wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van vele patiënten, voorziet dit boek stap-voor-stap in een gedetailleerd advies voor de aanpak van het boulimia probleem.
ISBN: 9789066652330

Het waar gebeurde levensverhaal van een anorexia-patiente

Claire is pas 10 jaar oud wanneer zij voor de eerste keer in het ziekenhuis belandt met een eetstoornis. In de jaren die volgen raakt ze gevangen in een vicieuze cirkel van uithongering en eetaanvallen. Na een zelfmoordpoging volgt opname in een psychiatrische inrichting. Dertien jaar lang probeert Claire zich door nauwelijks iets te eten 'onzichtbaar' te maken. Een gebeurtenis uit haar jeugd heeft haar leven veranderd in een nachtmerrie waaruit ze niet kan ontsnappen. Tot ze een foto ziet van een jonge vrouw die nog maar 38 kilo weegt... Dan komt de ommekeer en begrijpt Claire dat ze zichzelf met haar uithongeren wil staffen voor iets waaraan ze geen schuld heeft. Eindelijk lukt het haar met hulp van vrienden en familie haar ziekte te overwinnen. Mijn lichaam, mijn vijand is een zeer aangrijpende, eerlijke en schokkende biografie, die Claire Beeken heeft geschreven om haar lotgenoten te helpen. ISBN 9789060577370.

 

Psychose

Ik heb een gek te temmen

Schrijver, en ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma, Nicky Samsom werd getroffen door een psychose. Hij vond zichzelf, zijn urine oplikkend, in een isoleercel terug. De gedwongen opname was van korte duur, maar terug in de ‘normale wereld’ werd hij geconfronteerd met stille stigmatisering en nauwelijks verholen taboes

Een ongeluk in mijn hoofd

Yasmin Vermeer is een mooie, intelligente vrouw die in de psychiatrie belandt. De lezer ervaart hoe het moet zijn om te denken dat de AIVD je leven controleert.

Vrije val, tot in het hart van de psychose (Bianca Fransen)

In deze romandebuut beschrijft Bianca Fransen wat je ervaart wanneer je in een psychose belandt. Het boek is vrijwel geheel gebaseerd op haar eigen psychotische periode. Je wordt als lezer meegenomen in de gedachte- en gevoelswereld van een psychotische jonge vrouw die na een emotionele periode eerst manisch depressief raakt en daarna in een psychose beland. Hierdoor krijg je zicht op wat er met je gebeurt in een psychose, hoe reageren omgeving en professionele hulpverleners, en hoe kun je maatschappelijk functioneren als de kans op herhaling aanzienlijk
ISBN: 90-364-1061-4

God is in war, hij denkt dat Hij Pieter is (Pieter Overduin)

Het is - opnieuw - een bijzonder interessant boek geworden. Pieter beschrijft hierin hoe hij na de publicatie van zijn eerste boek in een manie terechtkomt, zich achtereenvolgens Gandhi en God waant, om daarna weer in een depressie te belanden. De ervaringen die zijn familieleden, vrienden en oud-collega´s in dit boek beschrijven, laten ook de andere kant zien, wat het betekent voor de directe omgeving van iemand die manisch-depressief is. Ook zij hebben levenslang. Evenals met zijn eerste boek heeft Pieter ook nu weer kans gezien een boeiend en waardevol document te schrijven. Zeer openhartig en met veel humor.
ISBN: 9789081370226

Wat dwang met je doet (Kees Roest)

Dwang is een psychische stoornis die iemands leven zeer sterk kan beïnvloeden. Het kan vele uren van een dag in beslag nemen en het normale functioneren in werk, gezin en maatschappij ernstig belemmeren. Dwang is ook nog eens een verschijnsel dat vele gezichten kent. Bekende vormen zijn controledwang, smetvrees, wasdwang en het hebben van dwanggedachten. In dit boek worden de meest voorkomende vormen van dwang besproken. Daarbij komt de vraag aan bot, wat dwang nu eigenlijk is, waar het vandaan komt, wat er aan te doen is en hoe je steun kunt bieden als direct betrokkenen. In het bijzonder wordt ingegaan op de gedragstherapeutische behandeling van dwang. Daarvan worden duidelijke voorbeelden gegeven. Ook wordt speciale aandacht besteed aan het omgaan met dwangmatige vloekgedachten. Het unieke van dit boek ligt in de kennismaking met een vijftal dwangpatiënten. De zeer persoonlijke interviews met hen zijn boeiende en leerzame illustraties bij de informatie. Maar meer nog zijn ze een eerlijk relaas over de praktijk die vaak zo veel weerbarstiger is dan veel zelfhulpboekjes doen vermoeden.

ISBN: 9789023913764