DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Geldzorgen en werkloosheid

De meneer belt voor het eerst naar de Luisterlijn. Nooit gedacht dat hij dat nog eens zou doen, zegt hij. Vandaag hoorde hij op zijn werk er mogelijk ontslagen gaan vallen. ‘Ik ben als laatste bij het bedrijf gekomen, ga ik er ook als eerste uit?’ Ik vraag hem of hij het er al met iemand over heeft gehad. ‘Tegen mijn vrouw heb ik nog niets gezegd. Ik wil haar niet bij voorbaat bezorgd maken.’ Ik luister naar zijn zorgen om zijn gezin en vraag door naar zijn huidige werk en werkverleden. Hij lijkt mij iemand die uitdagingen aandurft en plezier heeft in zijn werk. Dit zeg ik hem. Wanneer we afronden, bedankt hij mij, de druk in zijn hoofd is weg.

Dit gesprek is fictief maar geïnspireerd op de praktijk.

De financiële of maatschappelijke situatie veroorzaken bij iedereen wel eens grote of kleine zorgen. Wanneer dit langdurig is, heeft dit invloed op je functioneren. Het kan zelfs leiden tot depressie of een relatiecrisis. Een aantal voorbeelden:

Wanneer je werkloos wordt, kan je een behoorlijke psychische klap oplopen. Je kampt met boosheid, onzekerheid en verdriet. Werk is een van de belangrijkste bronnen van structuur, sociale contacten, eigenwaarde, identiteit en zingeving. Als dat wegvalt is de kans op depressie, agressie en zelfdoding veel groter. Het is een verlies dat verwerkt moet worden, daarom is erover praten belangrijk.

Iedere maand weer rood staan, hoe knopen we de eindjes aan elkaar? Een aankoop op afbetaling en onverwacht gaat de wasmachine stuk. Een schuld met een lening dichten. Ongeveer 3 miljoen Nederlanders hebben geldzorgen. Geldzorgen drukken zwaar op mensen: piekeren, slapeloosheid, onzekerheid, schaamte, stress en somberheid. Ook onder studenten en scholieren komen geldzorgen voor. Het kan iedereen overkomen ook wanneer je goed met geld kan omgaan: door een zakelijke misstap, ziekte, handicap, werkloosheid, scheiding of door toedoen van een ander kom je in financiele problemen. Vanwege schaamte zoeken veel mensen geen of pas heel laat hulp.

www.digitale-sociale-kaart.nl
DiSK is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in gemeente of regio.

Economische zorgen

www.nederlandseschuldhulproute.nl
Voor hulp bij geldzorgen. Er is ook een gratis telefoonnummer 0800-8115.

www.schulden.nl

Informatie over schuldhulpverlening.

www.zelfjeschuldenregelen.nl
Hulp bij het maken van een persoonlijk stappenplan om van je schulden af te komen.

www.nibud.nl
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting: informatie, tips en tests over sparen, inkomsten en uitgaven.

www.postbus51.nl
Informatieloket voor burgers met vragen aan de Rijksoverheid over thema’s als wonen, werken, gezondheid, onderwijs etc.

Jongeren en kinderen

www.tienermoeders.nl
Op deze site kun je informatie vinden over tienermoederschap en mailen met een deskundige.

www.nibudjong.nl
Informatie, tips en tests over sparen, inkomsten en uitgaven voor jongeren.

www.geldenik.nl
Delen van ervaringen en tips voor kinderen die opgroeien in arme gezinnen.