Privacy

Een gesprek met een vrijwilliger van de Luisterlijn is anoniem en vertrouwelijk. Er zal niet gevraagd worden naar uw naam of adresgegevens. De vertrouwelijkheid die de Luisterlijn garandeert, betekent dat de vrijwilliger de inhoud van het gesprek alleen deelt met andere medewerkers van de Luisterlijn en alleen als het ter zake doet.

Er is binnen de Luisterlijn niemand die uw telefoonnummer kan inzien. Ook als u belt met nummerweergave aan, dan nog zal de vrijwilliger niet weten met welk telefoonnummer u belt. Contact opnemen met de Luisterlijn is wel begrensd. De begrenzing is ingesteld op maximaal vier gesprekken per etmaal. De begrenzing wordt volledig automatisch geregeld in het telefoonsysteem. Uw telefoonnummer blijft ook in dat geval voor ons verborgen. Lees meer hierover bij: ‘Hoe vaak mag ik contact opnemen?’

Gesprekken worden bij de Luisterlijn geregistreerd. Met deze gegevens kan de Luisterlijn rapporteren aan subsidiënten en wordt het jaarbericht onderbouwd met cijfers. De Luisterlijn vindt de privacy van hulpvragers belangrijk. Het gaat hierbij dus niet om informatie verzamelen over individuele hulpvragers, maar om het kunnen verstrekken van algemene rapportages over grotere groepen hulpvragers.

Het is mogelijk dat er meegeluisterd of meegelezen wordt met de vrijwilliger door een beroepskracht of mentorvrijwilliger. Uiteraard hebben de beroepskrachten en mentorvrijwilligers ook geheimhoudingsplicht. Dit meeluisteren en meelezen is nodig om de kwaliteit van onze dienst te waarborgen. De registratie en verslagen van de gesprekken worden na maximaal anderhalf jaar vernietigd.

Anoniem
Anonimiteit is een recht en geen plicht. Als u uw naam wilt noemen en daar geen problemen mee heeft, is dat wat ons betreft prima. Die vrijheid geldt ook voor de vrijwilligers. Een voornaam of schuilnaam doet niets af aan de anonimiteit en hoe wij er mee omgaan. Het contact kan soms beter verlopen als beide gesprekspartners hun (schuil)voornaam noemen. Wij bevelen onze vrijwilligers aan om wel een (schuil)naam te noemen maar wij verplichten het niet.

Er zijn situaties mogelijk waarbij de anonimiteit bij uitzondering wordt doorbroken. Dit is het geval wanneer de hulpvrager een gevaar is voor anderen. Indien de dreiging serieus is, kan de politie worden ingeschakeld. In andere situaties zal de anonimiteit niet zonder toestemming van de hulpvrager worden doorbroken. Wanneer de hulpvrager een gevaar is voor zichzelf, zal de vrijwilliger de mogelijkheden voor hulp bespreken. Maar als de hulpvrager geen hulp accepteert, blijft hij anoniem.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die tijdens het surfen voorkeuren onthouden en deze opslaan op uw computer. Cookies helpen bij het surfen door het onthouden van zaken als: inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van een winkelwagentje en bepaalde voorkeuren zoals de taalinstelling. Daarnaast zijn er cookies die registreren welke websites u bezoekt en zo een inschatting maken van uw interesses. Cookies kunnen uw computer niet infecteren met een virus of trojan.

www.deluisterlijn.nl gebruikt cookies voor het meten van de webstatistieken, en voor enkele socialmediaplugins. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten verbeteren. De gegevens worden op anonieme basis gebruikt, u kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden! Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? U kunt uw browserinstellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of alle cookies weigeren.

Derden
De door u verstrekte gegevens via onze website en/of social media zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de toezending van de door u gevraagde informatie. De gegevens zullen in geen geval aan derden verstrekt worden.