Uncategorised

Ervaren Adviseur Personeel & Organisatie (P&O)

Uncategorised

Bij de Luisterlijn stap je binnen in een maatschappelijke organisatie die volop in ontwikkeling is. Per jaar voeren onze circa 1.500 vrijwilligers ruim 300.000 gesprekken per telefoon, mail en chat met mensen die het even niet zien zitten, eenzaam zijn, met psychische problemen kampen of gewoon verlegen zitten om een luisterend oor. Dat doen zij 24 uur per dag 365 dagen per jaar, thuis of op één van de 28 locaties in Nederland waarbij zij ondersteund worden door ruim 70 beroepskrachten.

We streven voortdurend naar verbeteringen om het luisterend oor van de vrijwilligers 24/7 te kunnen faciliteren. Kom jij ons team versterken?

Voor ons landelijk bureau in Utrecht zijn wij op zoek naar een

Ervaren Adviseur Personeel & Organisatie (P&O)

voor 28-32 uur per week

 

Wat ga je doen?

Je komt te werken in een organisatie waar de komende jaren veel verandert. Daarnaast zijn er op een aantal belangrijke P&O-zaken nog geen standaard processen of dienen werkprocessen te worden verbeterd. Het is van belang dat jij hier ruime ervaring in hebt en hier graag daadkrachtig mee aan de slag gaat.

 • Je adviseert en ondersteunt bestuur en management op het gebied van P&O in alle facetten, zoals verzuim, personeelsontwikkeling, functieopbouw, continuïteit van de bezetting, werving en selectie, opleidingen.
 • Je signaleert en denkt actief mee over ontwikkelingen in de organisatie en vertaalt deze in aandachts- en knelpunten en brengt advies uit.
 • Je volgt interne en externe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het personeelsbeleid, analyseert en interpreteert deze ontwikkelingen en adviseert hierover gevraagd en ongevraagd.
 • Je draagt er zorg voor dat de personeelsadministratie up-to-date is.
 • Je voert operationele P&O-werkzaamheden uit; stelt arbeidsovereenkomsten en addenda op, legt mutaties vast en zorgt voor een accurate doorstroom naar en controle op de (salaris)administratie.
 • Je bent aanspreekpunt voor vragen van collega’s met betrekking tot P&O-aangelegenheden en voor externe partijen als UWV en Arbodienst.
 • Je zorgt voor een juiste en tijdige ziekteverzuimregistratie en -begeleiding en de procescontrole. Uiteraard ben je ook actief op het gebied van preventie.
 • Je geeft functionele aansturing aan de administratief operationele P&O-werkzaamheden.

 

Wat vragen wij?

We zijn op zoek naar een energieke en kundige collega die gesprekspartner is op strategisch niveau en een hands on mentaliteit heeft in de uitvoering.

 • Je bent flexibel, proactief en pragmatisch.
 • Je bent efficiënt en gestructureerd in het inrichten van je werkzaamheden en je aanpak.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je communiceert open en creëert een basis van vertrouwen.
 • Je bent in staat om op operationeel, tactisch en strategisch niveau te handelen en snel te schakelen tussen deze niveaus.
 • Je beschikt over actuele kennis van ontwikkelingen in het vakgebied en de wet- en regelgeving.
 • Je beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau en een relevante opleiding.
 • Je hebt ruime ervaring met de genoemde werkzaamheden in een vergelijkbare functie.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende baan in een professionele vrijwilligersorganisatie. Salariëring in schaal 9 van de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (max € 4.252 per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur).

Interesse?

Voor meer informatie kun je bellen met Leo Noordegraaf (directeur-bestuurder): 06 2154 2288. Een motivatie en CV kun je uiterlijk 28 november 2021 sturen aan personeelszaken@deluisterlijn.nl of via het sollicitatieformulier.

De eerste gesprekken vinden plaats op 2 december 2021.

 

Voor deze vacature werven we zelf.

 

"Je kunt met ons contact opnemen om met ons te praten over welk onderwerp dan ook. Zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn”

Uncategorised

In de jaren vijftig plaatste een Londense predikant een advertentie in de krant met een telefoonnummer. Hij riep mensen op het nummer te bellen wanneer ze op het punt stonden suïcide te plegen. Toen bleek dat veel mensen gebruikmaakten van de oproep, besloot een Nederlander een soortgelijke telefonische hulpdienst te beginnen. Dat was het begin van de Luisterlijn. Maar het gaat allang niet meer alleen over suïcide vertelt Cyrilla, vrijwilliger bij de Luisterlijn: “Je kunt met ons contact opnemen via telefoon, mail en chat om met ons te praten over welk onderwerp dan ook. Zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.”

Tekst: Ilana Buijssen (GGz Breburg)

“Ik herinner me dat we tijdens mijn trainingstijd een casus bespraken van een jonge man die contact met een van onze medewerkers opnam. Hij vertrouwde mijn collega toe dat hij het besluit had genomen een eind aan zijn leven te maken, dat stond buiten kijf. Hij vroeg of hij een afscheidsbrief aan zijn ouders mocht voorlezen, en of mijn collega dan kon beoordelen of zijn ouders het zouden begrijpen wanneer ze de brief lazen.

Hoe diep verdrietig zoiets ook is, het is ergens ook heel mooi dat mensen zulke dingen ergens kwijt kunnen. De casus geeft mooi aan welke rol de Luisterlijn kan spelen. Een ander zou de man waarschijnlijk proberen tegen te houden als hij zo’n brief laat lezen, of in ieder geval hulp inschakelen. Maar wij zijn er om te luisteren, niet om je van je ideeën af te praten. Er zitten dan ook geen consequenties aan de gesprekken die mensen met ons voeren. De gesprekken zijn anoniem, dus we zouden niet eens iets anders kúnnen doen dan er simpelweg te zijn, het verhaal aan te horen en samen in gesprek te gaan over dat wat nu belangrijk is voor de ander. Dat is met een professionele hulpverlener als een huisarts of psycholoog, maar ook met een bekende, vaak wel anders.

De casus die ik noemde is wel uitzonderlijk, hoor. Mensen benaderen ons ook vaak voor veel lichtere onderwerpen. De Luisterlijn is er voor alle onderwerpen, groot of klein, licht of zwaar, en voor wie dan ook. Soms willen mensen simpelweg hun hart luchten, of hun gedachten op een rijtje zetten. Dat kan allemaal.”

Chatten over de dood

“Als medewerker van de chatfunctie spreek ik vaak met wat jongere mensen, 60% is tussen de 16 en 30 jaar. Het gaat bij die doelgroep bijvoorbeeld vaak over de thuissituatie, opleiding, vrienden of verliefdheid. Ook mentale problemen komen regelmatig aan bod, zoals depressie, angst of eetstoornissen. Gedachtes aan suïcide horen daar ook bij. Als medewerker van de chatfunctie voer ik, vaker dan mijn collega-vrijwilligers die telefoongesprekken voeren, regelmatig gesprekken met mensen die geen uitweg meer zien. Zoiets zwaars is toch net iets makkelijker te typen zijn dan om uit te spreken, denk ik.

Tijdens zulke gesprekken ben ik ook wel blij ben dat de ander mijn stem niet kan horen. Dan zouden ze ook mijn emotie kunnen horen, bijvoorbeeld dat ik soms een brok in mijn keel heb. Ik kan gewoon rustig blijven chatten terwijl de tranen in mijn ogen staan. Doordat ik geen stem hoor, kan ik tijdens het gesprek de juiste afstand blijven bewaren. Maar zeker in mijn eerste half jaar als vrijwilliger heb ik heel wat rondjes door mijn keuken gelopen. Sommige verhalen grijpen je aan.

Ik weet ook nog goed dat ik op een vrijdag een zwaar gesprek had met een vrouw die bang was dat ze het weekend niet zou halen. Maar ze zei ook dat ze tegelijkertijd bang was dat ze het weekend wél zou halen, en dat ze maandag erna weer verder moest. In diezelfde tijd lag mijn schoonvader op sterven. Hij was het er totaal niet mee eens dat hij dood zou gaan – hij wilde 100 worden. Ik heb het in de chat met haar niet laten merken, maar haar verhaal raakte me enorm omdat haar gedachten zo haaks stonden op wat mijn schoonvader op hetzelfde moment doormaakte. Hij had zo’n enorme drang om te blijven leven, terwijl zij eigenlijk zo moe was.”

Nooduitgang

“Van het grootste deel van de mensen die ik spreek met suïcidale gedachten krijg ik het idee dat mensen niet zozeer dood willen, maar dat ze het leven dat ze nu hebben niet meer kunnen leven. Dat is wat anders dan echt dood willen. Suïcide is dan de nooduitgang. Vaak stel ik mensen dan ook de ‘droomvraag’: ‘Stel dat je kon wakker worden in een wereld waarin jij zou willen leven. Hoe ziet die wereld eruit?’ Dan haal je ze ook een beetje uit de ellende van het moment, en het geeft je als luisteraar ook veel informatie: waar zit het verschil tussen de realiteit en je wens, en wat zijn de pijnpunten?

Soms is het ook heel duidelijk waar het pijnpunt zit, bijvoorbeeld als mensen zeggen: ‘Het gaat verschrikkelijk slecht, maar mijn intakegesprek is pas over een aantal maanden. Hoe kom ik die tijd door?’ Daarin zie ik een waardevolle bijdrage van de Luisterlijn. Vrijwilligers kunnen mensen helpen in het overbruggen van de wachttijd, ook al zijn ze geen hulpverleners. Ook als ze nog moeten wachten op professionele hulp kunnen ze bij ons in ieder geval delen waar ze mee zitten. Er is iemand aan de andere kant van de lijn die met je meedenkt, zonder een oordeel te vellen.

Er zit dan ook een belangrijke link tussen de Luisterlijn en de mentale gezondheidszorg, en niet alleen om de vaak lange wachttijden te overbruggen. Soms geven mensen bijvoorbeeld ook aan het moeilijk te vinden de eerste stap naar professionele hulp te zetten. Dan bespreken we de drempels die de ander ervaart, of bereiden we bijvoorbeeld samen het gesprek met de huisarts voor.”

Hoop

“Hoe heftig gesprekken over suïcide ook kunnen zijn, het feit dat iemand me erover vertelt geeft me vaak ook hoop. Al gaat het nog zo slecht, er is toch nog de wil om er met iemand over te praten. Daar maak ik meestal uit op dat de ander het nog niet heeft opgegeven. Wat kan ik jou geven, waar je op dat moment iets aan hebt? Daar probeer ik dan achter te komen.

En ook al probeer ik de ander niet van zijn suïcidale ideeën af te praten, toch laat ik wel doorklinken dat ik niet wil dat hij of zij met het leven stopt. Dat doe ik vooral door een en al oor te zijn. Soms geef ik ook iets persoonlijks mee: ‘Je vertelt nu je verhaal,’ zeg ik dan bijvoorbeeld, ‘en ik kan begrip opbrengen voor wat je denkt en voelt. Maar je lijkt me zo’n bijzonder mens. Wat zou ik het jammer vinden als jij er niet meer bent.’ Achteraf weet ik niet wat een gesprek voor iemand betekend heeft – mensen kunnen de chat ook op ieder moment afsluiten. Maar de gedachte dat ik er toch even voor de ander heb kunnen zijn, biedt me wel troost.”

Denk je aan suïcide? Praat erover. Neem contact op met 113 (0800-0113) of de Luisterlijn (088-0767 000).

Dit interview is een initiatief van GGz Breburg, en maakt deel uit van een bundel interviews over de impact van suïcide op professionals. De bundel zal verschijnen op de Wereldsuïcidepreventiedag op 10 september 2021. De digitale versie is hier te lezen.

Energieke medewerker Administratie in Groningen (tijdelijk)

Uncategorised

Bij de Luisterlijn stap je binnen in een maatschappelijke organisatie die volop in ontwikkeling is. Per jaar voeren onze circa 1.500 vrijwilligers ruim 300.000 gesprekken per telefoon, mail en chat met mensen die het even niet zien zitten, eenzaam zijn, met psychische problemen kampen of gewoon verlegen zitten om een luisterend oor. Dat doen zij 24 uur per dag 365 dagen per jaar, thuis of op één van de 28 locaties in Nederland waarbij zij ondersteund worden door ruim 70 beroepskrachten.

We streven voortdurend naar verbeteringen om het luisterend oor van de vrijwilligers 24/7 te kunnen faciliteren. Kom jij ons team versterken?

Voor onze locatie in Groningen zijn wij tijdelijk op zoek naar een

Energieke medewerker Administratie

voor 18 uur per week

Wat ga je doen?

Je ondersteunt de trainer/begeleider op administratief en PR gebied bij het beheren van de locatie, je taken bestaan onder andere uit:

 • Het organisatorisch ondersteunen van de vrijwilligers;
 • Het bewaken en optimaliseren van het chat- en telefoonrooster;
 • Het administratief en praktisch ondersteunen van de trainers/begeleiders;
 • Het organiseren van bijeenkomsten, zoals informatiebijeenkomsten en studiedagen;
 • Het initiëren en organiseren van lokale PR-activiteiten;
 • Het schrijven van teksten voor nieuwsbrieven en intranet;
 • Budgetbeheer en verzorgen van declaraties;
 • Beheren en onderhouden van het CRM systeem.

Wat vragen wij?

We zijn op zoek naar een energieke en kundige collega die graag zorg uit handen neemt en affiniteit heeft met PR.

 • Je beschikt minimaal over MBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met administratieve en communicatie/PR werkzaamheden;
 • Je kunt zelfstandig en in een team werken en hebt goede communicatieve vaardigheden;
 • Je bent stressbestendig en kunt goed omgaan met ad hoc werkzaamheden;
 • Je werkt ordelijk en nauwkeurig;
 • Je bent woonachtig in de omgeving;
 • Je bent flexibel met betrekking tot werkdagen en werktijden (bereid om incidenteel avonden/weekend te werken).

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende baan in een professionele vrijwilligersorganisatie. Salariëring in schaal 5 van de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Interesse?

Voor meer informatie kun je bellen met Iris Duikersloot (administratief medewerker): 06-1392 1678. Een motivatie en CV kun je uiterlijk 28 februari 2021 sturen aan personeelszaken@deluisterlijn.nl. De gesprekken zijn ingepland op maandag 15 maart 2021.

 

Voor deze vacature werven we zelf.

Cookieverklaring

Uncategorised

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen. Dit bespaart tijd en maakt dat je prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met een bepaald bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Likes of delen
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kun je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker