DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra bezoekt Luisterlijn in Lelystad

Wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra heeft afgelopen woensdag een bezoek gebracht aan de Luisterlijn in Lelystad, een organisatie die zich inzet voor het bieden van een luisterend oor aan iedereen die daar behoefte aan heeft. De wethouder, verantwoordelijk voor diverse portefeuilles waaronder Werk en Inkomen, Armoede en Schulddienstverlening en Jeugd(zorg), toonde grote belangstelling voor het werk van de Luisterlijn en haar vrijwilligers.

Het bezoek volgde op een ontmoeting tussen de wethouder en een van de vrijwilligers anderhalf jaar geleden, waarbij de wethouder de stand "Eén tegen eenzaamheid" op het station bezocht. Het doel van het bezoek was om meer te weten te komen over het werk van de Luisterlijn, met speciale aandacht voor het oordeelloos luisteren.

Van onschatbare waarde
De wethouder was onder de indruk van het grote aantal gesprekken (bijna 1.000 per dag!) en de belangeloze inzet van vrijwilligers. “Wat me ook raakte was hun deskundigheid op het gebied van oordeelloos luisteren. Ze luisterden zonder direct naar oplossingen te zoeken, puur en alleen met volledige aandacht. Ik geloof dat oprechte aandacht het fundament is van alle andere vormen van hulpverlening. Als dat fundament er niet is, loopt hulp alleen maar op”, aldus wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra.

Bekendheid en vrijwilligers
Annemieke van Delft, trainer en begeleider bij de Luisterlijn, benadrukte het belang van het bieden van een luisterend oor in onze maatschappij en het belang van samenwerking tussen lokale overheden en maatschappelijke organisaties zoals de Luisterlijn. Van Delft hoopt dat het bezoek van wethouder Messelink – Dijkstra bijdraagt aan meer bekendheid voor de Luisterlijn en dat het mensen zal inspireren om zich aan te melden als vrijwilliger bij de Luisterlijn. “Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie en voor degenen contact met ons opnemen.” Meer informatie is te vinden op deluisterlijn.nl/vrijwilliger.

Wethouder Messelink Dijkstra op bezoek Luisterlijn Lelystad

V.l.n.r. Annemieke van Delft (trainer bij de Luisterlijn), Ans (vrijwilliger), Annemieke Messelink-Dijkstra (wethouder) en Paul (vrijwilliger)