De organisatie

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.


Visie

Een samenleving waarin écht luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel, vanzelfsprekend is en waar er voor iedereen, altijd, een luisterend oor beschikbaar is. De Luisterlijn draagt hieraan actief bij.


Missie

Er is voor iedere inwoner van Nederland op ieder moment van de dag, telefonisch of elektronisch, anoniem een luisterend oor en advies (in de Nederlandse taal) beschikbaar (WMO).

Door het bieden van een luisterend oor worden bellers, chatters en mailers door goed opgeleide vrijwilligers in staat gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden.

Onze mensen

De Luisterlijn heeft zo’n 1500 luistervrijwilligers. Deze vrijwilligers worden door beroepskrachten opgeleid tot deskundige gesprekspartners. De beroepskrachten hebben allen een sociaal- agogische of een sociaal- wetenschappelijke opleiding gevolgd. Om vrijwilliger te worden is geen specifieke vooropleiding of opleidingsniveau vereist. Vooraf is er wel een kennismakingsgesprek waarin samen gekeken wordt naar de levensstijl, levenshouding, motivatie en of het werk bij iemand past.

Nieuwe vrijwilligers volgen eerst een basistraining van meerdere dagdelen. Daarna volgt een mentorperiode waarin de nieuwe vrijwilliger samen met een al ervaren vrijwilliger de eerste ervaringen opdoet. Op de 28 de Luisterlijn locaties in heel Nederland draaien vrijwilligers telefoon- en chatdiensten of behandelen e-mails. In 2018 voerden zij ruim 350.000 gesprekken per telefoon, chat en e-mail. Ieder jaar is er een aanvullend trainingsaanbod voor alle vrijwilligers om de gespreksvoering verder te ontwikkelen en te verfrissen.

Raad van Toezicht en bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting Sensoor, de landelijke luisterlijn:

Voorzitter: Mevr. Elly Koning

Overige leden Raad van Toezicht
Dhr. Dick de Bruijn, Vice voorzitter, portefeuilles innovatie en organisatieontwikkeling
Mevr. Janneke Sparreboom – van der Spoel, portefeuille WMO en overheidszaken
Dhr. Hans Burgstra, portefeuille financiën
Dhr. Johan Linssen, Lid
Mevr. Wanneke Sabatino, Lid
Dhr. Henk Satijn, Lid

Directeur-bestuurder: Mevr. Monique van Bijsterveld

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van 100 euro per maand per persoon.
De directeur wordt beloond volgens de CAO Zorg & Welzijn, schaal 14.
Beroepskrachten worden beloond volgens de CAO Zorg & Welzijn.

Onze diensten

De Luisterlijn dag en nacht: 24 uur per dag, het hele jaar door, echte aandacht per telefoon.
De Luisterlijn chat: alle dagen van de week van 10:00 tot 22:00 uur bereikbaar.
De Luisterlijn e-mail:
via een beveiligd e-mailsysteem.

Jaarlijks worden er ruim 350.000 gesprekken gevoerd via de telefoondienst en 25.000 gesprekken via de chat en e-maildienst. 

De Luisterlijn wordt gebeld door veel verschillende mensen, waarbij een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod komt. Bekijk hier een overzicht van veelbesproken onderwerpen.

De top drie gespreksonderwerpen bij de Luisterlijn telefoon zijn:
1. Eenzaamheid
2. Depressie en daaraan gerelateerde problemen zoals slapeloosheid, spanning, angst etc.
3. Relatieproblemen

Van de chat en e-maildienst maken vooral jonge mensen gebruik. De top vier hiervan is:
1. Relatieproblemen
2. Omgaan met dood, somberheid, identiteit
3. Eetstoornissen 
4. Automutilatie

De Luisterlijn in het sociaal domein

Het anoniem luisterend oor, aangeboden door vrijwilligers, valt onder informele zorg. Daarmee is de Luisterlijn een voorportaal naar en een vangnet rond professionele zorg. Wat is de meerwaarde van de Luisterlijn naast GGZ-instellingen, gezondheidscentra en huisartsenposten? Wat maakt de Luisterlijn uniek t.o.v. andere (anonieme) telefonische en online hulpdiensten?

1. Het gesprek van mens tot mens. De vrijwilliger is geen specialist, geen ervaringsdeskundige, staat niet boven maar naast de ander.  
2. Ondersteuning van mensen die daar behoefte aan hebben. Men kan vanuit eigen huis, vanaf een zelfgekozen plaats, contact zoeken met de Luisterlijn.  
3. Ontlasting van het formele - en informele zorgsysteem.
4. Preventieve werking en het stimuleren van zelfredzaamheid. Uit onderzoek van het Verwey Jonker instituut (2013) blijkt dat de Luisterlijn voor een groot aantal bellers een unieke functie vervult; bijna de helft maakt naast de Luisterlijn géén gebruik van andere (dure) hulpverlening in de 1e - of 2e lijns zorg. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat veel bellers door de Luisterlijn gestimuleerd worden zelf initiatieven te nemen om problemen op te lossen.
5. De unieke combinatie van hulp op afstand (anoniem) en nabijheid (échte aandacht). 
6. 24/7 bereikbaarheid. de Luisterlijn kan daarmee als achterwacht fungeren van instellingen buiten hun openingstijden.
7. Bevordering van participatie aan de samenleving door mensen mogelijkheden te bieden om zinvol vrijwilligerswerk te doen en zichzelf te ontwikkelen.

Zie ook de uitgave de Luisterlijn in de keten.

De kwaliteit van ons werk

Verschillende onderzoeken onderbouwen het werk van de Luisterlijn, het belang van anoniem échte aandacht. Het pdf Verwey-Jonker onderzoek 'De betekenis van aandacht (63 KB) ' en het onderzoek van Cephir: 'Echte aandacht voor eenzaamheid'  zijn hier te downloaden. de Luisterlijn is opgenomen in de databank van effectieve sociale interventies van Movisie.

Voor alle diensten of dienstonderdelen waar certificatie voor mogelijk is, zijn deze verkregen. De Luisterlijn heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift belastingaftrekbaar is. Een aantal de Luisterlijnvestigingen zijn een door Calibris erkend leerbedrijf. De basistraining van vrijwilligers voldoet aan de certificatie-eisen van Stichting Permanente Educatie Nederland. de Luisterlijn is aangesloten bij IFOTES, een internationaal samenwerkingsverband van telefonische hulpdiensten wereldwijd.

De interventie de Luisterlijn is in december 2014 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. Sterke punten die beoordelaars noemen zijn onder andere de laagdrempeligheid van de interventie, de inzet van vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van burgers en de beschikbaarheid van ruime ervaringsgegevens met de aanpak. Daarnaast wordt gewaardeerd dat de beller als mens wordt gezien en niet als cliënt.

de Luisterlijn heeft samen met 113Online de Meer Dan Handen Award Publieksprijs 2015 gewonnen. Voor de Luisterlijn is de publieksprijs een prachtige erkenning voor het werk dat de vrijwilligers 24/7 anoniem en ongezien doen.

  ANBI      IFOTES
SPEN logo   Gevelbord erkend leerbedrijf Calibris

De financiering van de Luisterlijn

De Luisterlijn wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast ontvangt de Luisterlijn giften van fondsen, kerken en particulieren.

VWS

 


Aandacht voor échte aandacht

Echte aandacht is een schaars goed. De Luisterlijn staat voor echte aandacht: dag en nacht tijd met een luisterend oor waarin het verhaal van de ander centraal staat. de Luisterlijn wil niet alleen echte aandacht bieden, maar ook mensen laten nadenken over het belang van echte aandacht. Hen inspireren om meer echte aandacht te geven.

De volgende projecten geven hier vorm aan:

Algemeen:
Luistertest: op www.nederlandgeefgehoor.nl ervaren mensen dat 'luisteren' meer is dan een verhaal aanhoren. Deze site met ear-openers richt zich op het werven van vrijwilligers.
Op Pinterest verzamelt de Luisterlijn inspirerende verhalen en beelden over echte aandacht.

Voor het werkveld Zorg en Welzijn:
Lezingenserie 'De aandachtsmaatschappij': Experts verkennen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken de begrippen maatschappij en aandacht op hun betekenis en samenhang.
de Luisterlijn e-learning: op www.gesprekskunst.nl kunnen mensen voor de eigen werkpraktijk luistervaardigheden ontdekken of weer opfrissen.

De geschiedenis

Eind jaren vijftig plaatste een predikant uit Londen een advertentie in de krant. Daarin vroeg hij mensen, die op het punt stonden een einde aan hun leven te maken, hem eerst te bellen. Het aantal mensen dat gehoor gaf aan deze oproep was onverwacht hoog. In navolging van dit Londense voorbeeld richtte de Rotterdamse predikant Ds. Teutscher in 1958 de eerste telefonische hulpdienst in Nederland op. Werd de telefoondienst eerst alleen uitgevoerd vanuit Protestantse kerken, later komen daar ook Katholieke vrijwilligers bij en eind jaren '60 komen de humanisten het werk versterken. Inmiddels hebben de 900 vrijwilligers van de Luisterlijn zeer gevarieerde achtergronden en levensvisies. Maar allen delen ze de missie om mensen in kwetsbare situaties of op moeilijke momenten in het leven te ondersteunen door een goed gesprek.  

De Luisterlijn is in die 58 jaar uitgegroeid tot een landelijk netwerk met 25 vestigingen met behalve telefoondiensten ook hulpverlening per chat en e-mail. In 2008 veranderde de naam SOS Telefonische Hulpdienst in Sensoor. In 2018 veranderde de naam Sensoor naar de Luisterlijn. Prinses Beatrix onthulde deze nieuwe naam op 12 december 2018 in het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum.

Bekijk hier de uitzending van Blauw bloed over de onthulling van de naam door Prinses Beatrix.

Bekijk hier de uitzending van Een Vandaag over 50 jaar Telefonische Hulpdienst.
Bekijk onze Pinterestpagina 50 jaar echte aandacht.
Lees de uitgave Een halve eeuw echte aandacht