’s Nachts is het stil, maar niet bij de Luisterlijn

Dag én nacht zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er voor mensen die op dat moment bij niemand met hun verhaal terechtkunnen, willen of durven. Bij de Luisterlijn vinden zij, in een anoniem gesprek steun, troost en een luisterend oor. Vooral aan het begin van de avond en in de nachtelijke uren is het druk en staat de telefoon roodgloeiend. Om alle oproepen te kunnen beantwoorden, zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig.

De Luisterlijn ontvangt per dag gemiddeld bijna 1.500 oproepen. Meer dan de helft (56%) van de gesprekken vindt plaats buiten kantoortijden.

24/7
“Als voor veel mensen de werkdag erop zit, kantoren sluiten en de stilte van de nacht zich aandient, neemt de drukte bij de Luisterlijn toe. ’s Nachts, wanneer mensen niet kunnen slapen, is er grote behoefte om met iemand te kunnen praten over verdriet, zorgen of pijn”, zegt Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. “Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is dat we 24 uur per dag bereikbaar zijn. We zijn hiervoor afhankelijk van vrijwilligers. Als er daarvan te weinig zijn, ontstaan er bereikbaarheidsproblemen. En dat is heel wrang, vooral ’s nachts, omdat er vaak helemaal niemand anders bereikbaar is.”

 ‘Vooral de gesprekken in de nacht zijn bijzonder”
Peter en Kees werken al jaren als vrijwilliger, ook ’s nachts. Kees: “’s Nachts is de wereld klein, er gebeurt minder. Mensen komen meer tot rust, gaan nadenken over het leven, kunnen niet slapen en willen dan hun verhaal kwijt. Vaak kunnen ze dan niemand bereiken, want iedereen slaapt, behalve de Luisterlijn.” Hoewel het zwaar kan zijn om nachtdiensten te doen, levert het ook veel mooie en zinvolle gesprekken op. Vrijwilliger Peter beaamt dat. Hij geeft aan dat hij de nachtdiensten voor geen goud zou willen missen. “Als mensen ’s nachts wakker zijn heeft dat een oorzaak. Niet altijd, maar vaak ontstaan er daardoor bijzondere gesprekken. Mensen zijn ook dankbaar dat er ’s nachts naar hen geluisterd wordt.”

Dringend vrijwilligers nodig
Toch is de bezetting een uitdaging, zegt Noordegraaf. “We zien enorme betrokkenheid onder vrijwilligers en velen zijn bereid om extra diensten te doen, maar ook zij hebben hun (nacht)rust nodig." Om er toch voor zo veel mogelijk mensen te kunnen zijn, is de Luisterlijn dringend op zoek naar mensen die tijd en ruimte hebben om overdag en ’s nachts een luisterend oor te bieden.

Meer informatie of aanmelden
Getrainde vrijwilligers doen wekelijks een dienst van vier uur. Daarbij is een keer per maand een nachtdienst onderdeel van het vrijwilligerswerk. Training en begeleiding vinden plaats op een van de 28 locaties in het land. Mensen die geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk, kunnen terecht op www.deluisterlijn.nl/vrijwilliger.