Leo Noordegraaf benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder bij de Luisterlijn

Leo Noordegraaf is per 1 juli 2020 benoemd tot directeur-bestuurder van de Luisterlijn. Hij volgt hiermee Hans Burgstra op die de afgelopen maanden als bestuurder van de Luisterlijn heeft opgetreden.

Leo Noordegraaf (1962) was tot vorig jaar directeur van een grote GGZ instelling in de Randstad en daar medeverantwoordelijk voor goede, veilige en betaalbare zorg en eindverantwoordelijk voor vastgoed(financiën), huisvesting, facilitaire zaken en inkoop. Iemand met een brede ervaring in de maatschappelijke sector. Daarvoor was hij directeur van het Rotterdams Offensief, een samenwerkingsverband van de vijf grootste Rotterdamse schoolbesturen en de gemeente Rotterdam, en werkte hij bij het UVW en de gemeente Den Haag. Hij is ook lid van de Raad van Advies Ebbinge Leergang Leiderschap in de Zorg en Ambassadeur van The Living Museum.

De Raad van Toezicht is blij met de nieuwe directeur-bestuurder en wenst hem veel succes bij de verdere ontwikkeling, professionalisering en groei van de organisatie.

Ook Noordegraaf is enthousiast: "Het is een prachtige uitdaging om in een snel veranderende wereld verantwoordelijk te zijn voor een gezonde organisatie. Een organisatie met zo’n lange, mooie geschiedenis en zoveel maatschappelijke betekenis verdient ook een goede toekomst. Voor de bellers, vrijwilligers, beroepskrachten en ook voor beleidsmakers. De impact van de Luisterlijn is groter dan je op het eerste gezicht ziet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van verdere belasting van ons zorgstelsel.’