DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Nieuws

Nederlanders vinden het moeilijk om naar elkaar te luisteren

De Luisterlijn start de campagne ‘kunst van het luisteren’. Want vier op de vijf Nederlanders geeft aan niet altijd goed te luisteren tijdens een gesprek. Om de samenleving weer aan het luisteren te krijgen, start de Luisterlijn in de Week tegen Eenzaamheid, een campagne over ‘de kunst van het luisteren’.

Tijdelijke Coronapraatlijn stopt: karakter van gesprekken verandert

Waar bij het uitbreken van de coronacrisis de gesprekken bij de Coronapraatlijn voornamelijk gingen over angst en bezorgdheid, gaan deze nu vooral over eenzaamheid en verdriet. Deze gevoelens worden versterkt nu het aantal besmettingen in het land toeneemt en Nederland met vakantie is. Veel mensen hebben minder contact met hun omgeving en behoefte aan een gesprek, steun of troost. Om deze reden is besloten om op 1 augustus de Coronapraatlijn te laten overgaan in de Luisterlijn.

Saskia uit Almere zamelt ruim 1.000 euro in voor de Luisterlijn

Saskia uit Almere haalde ruim 1.000 euro op voor de Luisterlijn. Deze week overhandigde zij het opgehaalde bedrag aan de Luisterlijn. Het bedrag wordt besteed aan training en opleiding van vrijwilligers, die 24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele steun op afstand bieden.

Nederlanders wendden zich massaal tot anonieme hulpdienst

Vorig jaar voerden vrijwilligers bij de Luisterlijn ruim 300.000 gesprekken, waarvan 73% buiten kantooruren. Dit blijkt uit de cijfers van de Luisterlijn uit het jaarverslag over 2019. Veel mensen die contact opnamen, voelden zich verdrietig, somber of alleen. Eenzaamheid kwam naar voren in 62.057 gesprekken. Driekwart van de bellers was jonger dan 65 jaar. Bijna een derde van de bellers is of was cliënt in de GGZ.