DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Trainer/begeleider Nanette: "Van belang is dat we niet voorbij gaan aan het gevoel van de gesprekspartner."

Voordat je aan de slag gaat als vrijwilliger bij de Luisterlijn volg je eerst een uitgebreide training. Maar hoe ziet zo ’n training eruit? Wat leer je? En waarom is het belangrijk om de training te volgen? Nanette is trainer/begeleider bij de Luisterlijn in Amsterdam en vertelt je hier graag meer over.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, volgen vrijwilligers eerst een uitgebreide en intensieve training voordat zij aan de slag mogen.

Hoe ziet de training eruit?

Nanette: “De training bestaat in het kortgezegd uit het volgen van verschillende (e-learnings)modules en het bijwonen van praktijkbijeenkomsten. Vrijwilligers worden gespreks- en luistervaardigheden aangeleerd die van belang zijn voor het voeren van gesprekken. Tijdens de trainingsperiode komen de vrijwilligers vijf keer samen. Daarnaast doen ze enkele diensten, waarbij ze zelf gesprekken voeren (onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger).

Wat leer je tijdens de training?

“We hebben te maken met een soms kwetsbare doelgroep. Van belang is dat we niet voorbij gaan aan het gevoel van de gesprekspartner, maar op basis van respect en gelijkwaardigheid luisteren. Deze en andere aspecten komen uitvoerig aan bod tijdens de training. Maar ook: hoe ga je om met suïcide? Wat doe je in een crisissituatie? Waar ligt jouw grens/weerstand en hoe geef je daar gehoor aan? Welke gesprekken faciliteren we wel/niet? etc. Dit is nodig om de soms veeleisende, verwarde, bijzondere, maar ook eenzame gesprekspartners op een goede manier te woord te staan en de daarbij behorende gesprekken het hoofd te kunnen bieden.”

Inmiddels wordt het op een andere manier getraind, waardoor de training sneller kan worden doorlopen. Waarom?

“Op jaarbasis ontvangen wij zo ’n half miljoen oproepen via de telefoon, mail en chat. Met het huidige aantal vrijwilligers (nu ongeveer 1.500) kunnen we deze niet allemaal beantwoorden. Omdat we de training nu grotendeels online aanbieden, kunnen we in de nabije toekomst meer vrijwilligers beter en sneller opleiden. Deze training duurt zo'n 8 (i.p.v. 10-12) weken. Als organisatie hopen we zo het nijpende tekort op te kunnen vangen. De training is compact, uitdagend, prikkelend, leerzaam, maar vooral ook heel leuk en draagt bij aan je eigen groei en ontwikkeling.”

Het is duidelijk dat het werken bij de Luisterlijn vraagt om een open en leergierige houding. Maar kan en mag iedereen de opleiding tot vrijwilliger volgen?

“In principe mag iedereen solliciteren. Wel kijken we bij de Luisterlijn of mensen geschikt zijn. Belangrijk is dat je als vrijwilliger een zekere basiskennis in huis hebt om de - soms lastige - gesprekken te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan analytisch en empathisch denkvermogen. Daarom vindt er altijd eerst een gesprek plaats tussen de trainer en aspirant-vrijwilliger. Als trainer/begeleider is het mijn doel het om gelijkwaardige gesprekpartners voor de soms kwetsbare doelgroep in onze maatschappij op te leiden. Wij zijn het luisterend oor voor mensen die het nodig hebben en die hun verhaal niet in de omgeving kwijt kunnen. Dag en nacht, 24 uur per dag 7 dagen in de week zijn onze vrijwilligers er. Voor een praatje, bij een probleem, als je angstig bent of wanneer er iets is wat je bezighoudt. Wij luisteren. ”