Sensoor medeondertekenaar Pact Ouderenzorg

Persbericht

Sensoor, de landelijke luisterlijn ondertekent op 8 maart het landelijke Pact voor de Ouderenzorg. Het pact is een initiatief van minister De Jonge van Volksgezondheid. Sensoor zet zich al langer in voor betere perspectieven voor ouderen en heeft haar zorgen onlangs ook aangekaart bij de minister. Sensoor-directeur Monique van Bijsterveld: “Dat we nu bij dit initiatief worden betrokken, is geweldig. Het biedt mogelijkheden voor een slagvaardige aanpak.”

Met haar telefonische dienstverlening levert Sensoor een belangrijke bijdrage aan twee van de drie programma’s die onder het pact vallen: eenzaamheid signaleren en doorbreken en zorgen dat ouderen langer en plezieriger thuis kunnen wonen.

Toename eenzaamheid onder ouderen
Sensoor signaleert al langer dat ouderen in de verdrukking raken. De organisatie heeft de afgelopen jaren een toename gezien in het aantal oproepen door ouderen. De organisatie werd in 2017 450.000 keer gebeld, wat leidde tot 285.000 gesprekken. Een groot deel van deze gesprekken is met ouderen die worstelen met eenzaamheid. 1 op de 5 mensen die afgelopen jaar contact zochten met de landelijke luisterlijn is ouder dan zestig jaar.

Échte aandacht
Van Bijsterveld signaleert dat ouderen steeds verder af komen te staan van hulp en ondersteuning. Er zijn forse personeelstekorten in verzorgingstehuizen, de hulp aan huis is sterk veranderd en er zijn wachtlijsten voor psychische hulp. Ruimte voor persoonlijk contact is daardoor afgenomen. De aanpak van Sensoor richt zich daarom 24 uur per dag, 7 dagen per week op concrete, mentale ondersteuning. Van Bijsterveld: “Aandacht, een luisterend oor, is een wezenlijk onderdeel van goede zorg. Het is minstens zo belangrijk als het geven van medicijnen. Mensen voelen zich werkelijk beter na een gesprek met onze vrijwilligers. We noemen dat vitamine A.”

Pact voor de Ouderenzorg
Het Pact voor de Ouderenzorg geeft beleidsmakers en zorgverleners meer houvast om te anticiperen op maatschappelijke veranderingen die ingrijpen in het leven van ouderen. Gezamenlijk gaan de partijen maatregelen treffen vanuit drie programma’s: eenzaamheid signaleren en doorbreken, zorgen dat ouderen langer en plezieriger thuis kunnen wonen, en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren. Het ministerie heeft een bedrag van 435 miljoen euro toegezegd.

Over Sensoor, de landelijke luisterlijn
Sensoor, de landelijke luisterlijn is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 26 vestigingen door het hele land voeren zo’n 1.000 vrijwilligers dag en nacht ruim 285.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon en chat. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. Sensoor wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

---------------------------------

Noot voor de redactie: voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met directeur Monique van Bijsterveld (0346-590098). Wij kunnen u ook in contact brengen met een vrijwilliger voor een interview.