DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Meet-up Nationale en lokale coalitie Eén tegen Eenzaamheid

Deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en vertegenwoordigers van gemeentes ontmoetten elkaar op 15 januari. Doel van deze ‘meet-up’ was om organisaties bij elkaar brengen die samen eenzaamheid willen verminderen. De Luisterlijn was ook aanwezig.

Een tegen eenzaamheid
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich ernstig eenzaam. Van de 75+ers is het zelfs meer dan de helft die zich (soms) eenzaam voelt. Ruim een jaar geleden is het Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid in het leven geroepen om gezamenlijk die trend van eenzaamheid te doorbreken. Met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen samen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Eerdere initiatieven
Eerder organiseerde de Luisterlijn 100 buurtlunches door het hele land in samenwerking met Albert Heijn. Ook werd er speciale eenzaamheidslijn met Incluzio geopend, waar medewerkers van Incluzio de telefoon beantwoordden. En tijdens de live-uitzending Een tegen Eenzaamheid van Omroep Max ontving het belpanel dat grotendeels werd bemand door de Luisterlijn, maar liefst 5.000 oproepen.

60.000 gesprekken in teken van eenzaamheid
Van de 350.000 gesprekken die jaarlijks binnenkomen bij de Luisterlijn, gaan er circa 60.000 over gevoelens van eenzaamheid. Voor veel eenzame mensen is een gesprekje niet zo vanzelfsprekend. En dat is schrijnend, omdat veel mensen hier baat bij hebben. Om deze reden zet de Luisterlijn zich in om de samenleving weer aan de praat krijgen.

Samenwerking
Tijdens de bijeenkomst hebben wij als Luisterlijn volop genetwerkt en inspiratie opgedaan. De nationale coalitie bestaat op dit moment uit 100 organisaties en 139 deelnemende gemeenten. Samen hebben wij alles in huis om daadwerkelijk een impact te bewerkstelligen in het verminderen van eenzaamheid in Nederland. Wij zien nog mooie kansen voor samenwerking. De komende tijd zullen we hierover in gesprek gaan met verschillende organisatie en kijken wat de mogelijkheden zijn.