Over de Luisterlijn

In gesprek met wethouder Rineke Korrel over de Luisterlijn

Rineke Korrel WolvegaAl sinds 1958 biedt de Luisterlijn dag en nacht een luisterend oor voor diegenen die dat nodig hebben. Hoe wordt er in de gemeente gebruik gemaakt van deze mogelijkheid? ‘Het is ontzettend toegankelijk, laagdrempelig en heel fijn dat je daar op ieder moment van de dag je verhaal kwijt kan.’

Zo’n 1500 vrijwilligers zitten 24/7 klaar om mensen in kwetsbare situaties of op moeilijke momenten in hun leven te ondersteunen met een goed gesprek. De Luisterlijn, gefinancierd door het Ministerie van VWS en giften, wordt voornamelijk gebeld door mensen met eenzaamheidsgevoelens, depressieve gevoelens en daaraan gerelateerde problemen en relatieproblemen. Naast de telefonische dienst biedt de Luisterlijn ook de mogelijkheid om te chatten en mailen. Hier wordt vooral gebruik van gemaakt door jongeren, die graag het gesprek aan willen gaan over relatieproblemen, omgaan met dood, somberheid, identiteit, eetstoornissen en automutilatie.

Aandacht voor de Luisterlijn

In de gemeente Ouder-Amstel wordt onder andere aandacht besteed aan de Luisterlijn in het papieren weekblad dat iedere inwoner ontvangt, vertelt wethouder Rineke Korrel. ‘Inwoners worden via advertenties in het weekblad op de Luisterlijn gewezen en aangemoedigd daar gebruik van te maken. Ook hebben we onlangs een bijeenkomst gehad over Een tegen Eenzaamheid, waar de Luisterlijn ter sprake kwam. We zijn bekend met de Luisterlijn en benoemen het vaak, bijvoorbeeld ook in het gezamenlijk vrijwilligersoverleg.’

Een vorm van informele zorg 

Het anoniem luisterend oor, aangeboden door vrijwilligers, valt onder informele zorg. Wat maakt de Luisterlijn uniek t.o.v. andere (anonieme) telefonische en online hulpdiensten?

  1. Het gesprek van mens tot mens. De vrijwilliger is geen specialist, geen ervaringsdeskundige, staat niet boven maar naast de ander.  
  2. Ondersteuning van mensen die daar behoefte aan hebben. Men kan vanuit eigen huis, vanaf een zelfgekozen plaats, contact zoeken met de Luisterlijn.  
  3. Ontlasting van het formele - en informele zorgsysteem.
  4. Preventieve werking en het stimuleren van zelfredzaamheid. Uit onderzoek van het Verwey Jonker instituut (2013) blijkt dat de Luisterlijn voor een groot aantal bellers een unieke functie vervult; bijna de helft maakt naast de Luisterlijn géén gebruik van andere (dure) hulpverlening in de 1e - of 2e lijns zorg. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat veel bellers door de Luisterlijn gestimuleerd worden zelf initiatieven te nemen om problemen op te lossen.
  5. De unieke combinatie van hulp op afstand (anoniem) en nabijheid (échte aandacht). 
  6. 24/7 bereikbaarheid. de Luisterlijn kan daarmee als achterwacht fungeren van instellingen buiten hun openingstijden.
  7. Bevordering van participatie aan de samenleving door mensen mogelijkheden te bieden om zinvol vrijwilligerswerk te doen en zichzelf te ontwikkelen.

Vrijblijvend je verhaal doen

Korrel benoemt dat er behoefte is aan de Luisterlijn en de dienst die zij bieden. ‘Ik vind het ontzettend fijn dat de mogelijkheid geboden wordt en ik ben er van overtuigd dat het ook voorziet in een grote behoefte. De Luisterlijn is heel toegankelijk, voor een brede doelgroep, ze spreken een grote groep mensen aan.’

‘Je verhaal kunnen doen, dat lost vaak al zoveel op’ 

Een groot voordeel van de Luisterlijn is volgens Korrel het feit dat de beller anoniem blijft. ‘Daardoor is het een stuk laagdrempeliger, je kunt dus echt je verhaal kwijt zonder dat daar gevolgen aan vastzitten. Dat je ergens in een dossier komt, of wat dan ook. Als je naar professionele hulp toe moet gaan, moet je echt iets organiseren, daar is zoveel meer voor nodig. Mensen hebben daar ook wel behoefte aan, die vrijblijvendheid en kunnen zenden. Je verhaal kunnen doen, dat lost vaak al zoveel op.’

Dienstverlening in coronatijd

In coronatijd groeit de behoefte aan een luisterend oor. Gelukkig boden honderden vrijwilligers extra oren om alle bellers van dienst te kunnen zijn. ‘Wij krijgen op verschillende manieren signalen over eenzaamheid in de gemeente’, aldus wethouder Korrel. ‘Zo hebben wij hebben ook meegedaan aan een onderzoek over onze hulpverlening in coronatijd. Daaruit wordt duidelijk dat mensen zich veel zorgen maken om andere bewoners en denken dat andere mensen eenzaam zullen zijn. Eenzaamheid is een onderwerp waar je niet direct mee naar buiten gaat, mensen schamen zich daar soms voor en denken het zelf op te moeten lossen. Maar de Luisterlijn is anoniem, dus je kan elk moment van de dag bellen en dan heb je een luisterend oor.’

Dit artikel werd geschreven door Movisie

Vrijwilligers aan het woord

Hoe het is om vrijwilliger te zijn bij de Luisterlijn, kunnen onze vrijwilligers natuurlijk het beste zelf vertellen! Gelukkig doen ze dat graag, hieronder lees je de verhalen van Judith, Chaja en Joyce. 

Judith: "De Luisterlijn heeft mijn horizon verbreed."

Judith (40) werkt parttime bij een grote scholengemeenschap en is rolstoelgebonden vanwege een hersenbeschadiging. In haar vrije tijd is ze is vrijwilliger bij de Luisterlijn. “Dit werk heeft me een heel ander perspectief gegeven.”

Judith klein“Ik word vaak beoordeeld op mijn rolstoel. Die werpt een drempel op, omdat dat is wat mensen als eerste zien. Bij de Luisterlijn heb ik daar geen last van, daar gaan mensen gewoon tegen me praten. De anonimiteit werkt dus twee kanten op: ik weet niet wie er belt, maar ook wie ik zelf ben, doet er niet toe. Op deze manier drempelvrij communiceren, dat is echt nieuw voor mij.”

Bredere horizon
“Je kunt dit werk alleen doen als je ruimte over hebt voor een ander. Dat betekent niet dat je je eigen leven volledig op orde hoeft te hebben, maar je moet je eigen problemen wel tijdelijk kunnen parkeren om er volledig te kunnen zijn voor de ander. Ik merk dat ik ruimdenkender word dankzij de gesprekken die ik voer: je gaat zien dat veel levens anders verlopen dat het jouwe, zonder daarover een waardeoordeel te hebben. Ook ben ik me er meer van bewust wat er allemaal kan spelen achter de voordeur en wat dat voor mensen betekent. Ik krijg kijkjes in de levens van anderen met wie ik anders nooit in contact was gekomen; dat heeft mijn horizon verbreed.”

Heftig gesprek

“Ik heb als vrijwilliger ook altijd veel bestuurswerk gedaan, maar daar begint na de vergadering het werk eigenlijk pas. Mijn werk voor de Luisterlijn kost een paar uur, maar daarna ben ik ook echt klaar en kan ik weer tijd aan mijn gezin besteden. Toch doe je dit er niet zomaar naast. Ik wilde onlangs naar huis gaan na een nachtdienst, maar nam nog een laatste oproep aan. Dat bleek een vrouw te zijn die haar stem kapot had geschreeuwd van wanhoop. Na zo’n heftig gesprek kan ik niet meteen naar huis om mijn moederrol weer op te pakken. In dit geval heb ik zelf even gebeld met de achterwacht van de Luisterlijn om het af te sluiten. ”

Oprechte interesse
“Dat mijn werk voor de Luisterlijn me veranderd heeft, merk ik ook op mijn werk: ik leg bijvoorbeeld makkelijker contact met collega’s. Ze zijn verrast dat ik oprecht interesse toon. Zo probeer ik de menselijkheid terug te brengen in een omgeving met een hoge prestatiedruk. Voorheen had ik dat misschien wel gewild, maar niet gedaan. Mijn perspectief op de wereld is veranderd door de Luisterlijn. Ik probeer meer de mens te zien onder de oppervlakte. Dit heeft me écht iets gebracht en ik leer nog steeds bij. Ik zou dit werk wel veel meer kunnen doen, zo waardevol vind ik de gesprekken!”

Chaja: "Dit werk laat mij groeien."

Chaja (29) kwam online een vacature voor vrijwilligers werk bij de Luisterlijn tegen. Omdat ze blind is, werd het opleidingsmateriaal en de chatsoftware voor haar aangepast. “Je leert veel door ervaringen van anderen te horen.”

Chaja klein“Ik was een beetje zoekende toen ik de Luisterlijn tegenkwam. Ik had op dat moment geen werk, wilde graag iets voor een ander kunnen betekenen, maar wist niet goed wat. De chauffeur van de regiotaxi raadde me aan eens naar vrijwilligerswerk te kijken. Nu chat ik al twee jaar voor de Luisterlijn.”

Ruimte geven
“De meeste mensen willen gewoon graag even hun verhaal kwijt. Ze zoeken bevestiging of een gesprek dat hen helpt om over hun problemen na te denken. Vaak is het al voldoende om iemand de ruimte te geven voor zijn of haar verhaal. Of om naast iemand te gaan staan door te vragen hoe zijn dag is geweest. Als je ruimte geeft, ontstaan de mooiste gesprekken.”

Eigen ervaringen
“Ik heb veel meegemaakt, onder andere doordat ik als kind blind ben geworden, maar je moet goed weten wanneer je je eigen ervaringen kunt inbrengen. Soms kan het iemand die vastzit helpen, maar het kan ook irriteren als het te veel over jou gaat. Ik chatte een keer met een meisje van 14 dat blind was geworden na een ongeluk en aan euthanasie dacht. Dat was een heel mooi gesprek dat vanwege de gedeelde ervaringen natuurlijk erg dichtbij kwam. Dan is het best moeilijk dat je niet weet hoe het daarna met iemand verder gaat.”

Er zijn voor een ander
Ik ben er erg blij mee dat ik er voor iemand anders kan zijn. Het verbreedt mijn blik ook: ik kom in aanraking met zaken waar ik niets van wist.
Ik ben best actief en doe van alles, maar dit is echt een waardevolle aanvulling. En ik kan het vanuit huis doen. Als je een beperking hebt, en je hebt tijd en ruimte, dan kan vrijwilligerswerk voor de Luisterlijn je heel veel brengen: ervaring, positiviteit en de kans om met verschillende mensen om te gaan.”

Joyce: "Ik wil graag dat iets van mijn kracht op anderen afstraalt."

Beeldend kunstenaar Joyce HouJoyce webtzagers (59) is vrijwilliger bij Onbeperkt Luisteren. Ze merkt dat ze met een goed gesprek iets in beweging kan brengen bij mensen die vast zitten. “Ik neem mijn eigen ervaringen mee in het gesprek, maar niet mijn eigen situatie.”

“Je moet niet denken dat je een beetje kunt gaan zitten keuvelen; als vrijwilliger krijg je soms met zware problematiek te maken. Mensen beginnen vaak heel defensief en naar binnen gekeerd aan een gesprek, maar soms gaat er iets open. Als het lukt om een gordijn weg te schuiven, zodat er weer licht naar binnen kan, is dat een heel mooi moment. Je kunt écht een verschil maken. Dat soort ervaringen, en het contact met veel verschillende mensen, verrijken mij zelf ook.

Het gaat over de ander
Ik zit in een rolstoel, dus iedereen ziet altijd dat er iets met me is. Dat maakt dat situaties vaak om mij draaien. Er moet vaak iets rondom mij geregeld worden en dat kan in het contact met anderen bepalend zijn. Maar in de gesprekken die ik voor de Luisterlijn voer, maakt het niet uit wie of wat ik ben. Ik heb een prettige stem en ik kan goed luisteren. Dat is wat telt.
De anonimiteit in de gesprekken vind ik erg belangrijk. Het maakt dat er afstand is en dat heb je nodig om ruimte te maken voor de ander. Natuurlijk neem je je ervaringen mee in het gesprek. Die hebben je als mens gevormd. Maar het gesprek zal nooit om mij draaien.

Ik ben mijn handicap niet
Ik ben altijd heel bewust buiten de gehandicaptenwereld gebleven. Ik ben Joyce, ik ben mede door mijn handicap geworden wie ik ben. Maar ik ben mijn handicap niet. Ik breng niet iets extra’s mee vanuit mijn handicap; wel vanuit wie ik ben als persoon: beeldend kunstenaar, gescheiden moeder van twee kinderen, oud-ondernemer en inmiddels oma.
Ik had best enige scepsis toen ik kennismaakte met Onbeperkt Luisteren. Als het een initiatief was geweest voor mensen met een handicap, was ik er zeker niet aan begonnen, want ik houd niet van dat soort hokjes. Maar nu werk ik samen met vrijwilligers die bijvoorbeeld deels in het buitenland wonen. Of die een zware baan hebben en daardoor beperkt zijn in de tijden waarop ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Die integratie is belangrijk voor me.

Kracht
Ik mag dan aan mijn rolstoel gebonden zijn, maar in mij zit een bewegend lichaam dat zich kan uiten via de schilderijen die ik maak. Dat ik dat heb ontdekt, heeft me veel rust gegeven en me een krachtiger mens gemaakt. Ik wil graag dat iets van die kracht op anderen afstraalt.”

 

Enthousiast geworden?
Op de pagina Helpen als vrijwilliger vind je alle praktische informatie. En als je vragen hebt over wat het vrijwilligerswerk betekent voor jouw persoonlijke situatie, laat ons dat dan weten door een mail te sturen naar receptie@deluisterlijn.nl.  We nemen graag contact met je op!

De Luisterlijn werkt samen met partners uit de Coalitie tegen Eenzaamheid

Van de ruim 300.000 gesprekken die jaarlijks worden gevoerd bij de Luisterlijn, gaan er tussen de 20% en 30% over eenzaamheid. Met name onder ouderen is de nood hoog.

De Luisterlijn is lid van de Coalitie Een tegen Eenzaamheid en medeondertekenaar van het Pact voor de Ouderenzorg, dat onder andere tot doel heeft om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken. Samen met de partners uit de coalitie zet de Luisterlijn zich op verschillende manieren in voor de strijd tegen eenzaamheid. 

Eentegeneenzaamheid

2020: Omroep MAX en de Luisterlijn starten campagne tegen Eenzaamheid in coronatijd

In coronatijd sloegen Omroep MAX en de Luisterlijn hun handen ineen om aandacht te vragen voor eenzaamheid, angst en zorgen onder ouderen die geïsoleerd raken naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus. Speerpunt van een campagne was een televisiespot die regelmatig te zien was. Daarnaast besteedde MAX in deze periode veelvuldig aandacht aan dit thema en het bestaan van de Luisterlijn.

OmroepMAX

 

 

 

 

2020: Nederlandse Jeu de Boules Bond brengt de Luisterlijn onder aandacht van leden

Jeu de boules is een populaire sport onder ouderen. In samenwerking met de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) kwam er een uitgebreid artikel over de Luisterlijn in Bondsblad Petanique (bereik 13.000 unieke adressen en 15.500 leden). Aan alle 180 bij de NJBB-aangesloten verenigingen in Nederland werd promotiemateriaal van de Luisterlijn uitgedeeld.

NJBB logo

2019: Omroep MAX maakt avondvullend tv-programma met belpanel van de Luisterlijn

In oktober bood de Luisterlijn een luisterend oor op televisie. Onze vrijwilligers beantwoordden telefoontjes in een belpanel tijdens een grote live uitzending van Omroep MAX over eenzaamheid. Er belden die avond 5.000 mensen en het panel voerde circa 300 gesprekken met mensen die zich eenzaam voelden. Ook kwamen er ruim 100 initiatieven tegen eenzaamheid binnen. Deze zijn overhandigd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS).

OmroepMAX

2019: Incluzio en Luisterlijn openen een speciale ‘Eenzaamheidslijn

In de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) opende de Luisterlijn samen met Incluzio (sociaal maatschappelijke zorg) een speciaal telefoonnummer voor mensen die behoefte hebben aan een praatje of een goed gesprek. Medewerkers van Incluzio en vrijwilligers van de Luisterlijn ontvingen honderden telefoontjes.

Incluzio

2018: De Luisterlijn en Albert Heijn organiseren buurtlunches

De Luisterlijn organiseerde in samenwerking met de Albert Heijn zo’n 100 buurtlunches in of bij supermarkten in heel het land. Doel van de lunches was om jong en oud in de buurt met elkaar in contact te brengen.

Albert Heijn

Helpen als vrijwilliger

Dat het leven niet altijd makkelijk is, weet jij als geen ander. Het zijn juist jouw levenservaring en geef-nooit-op-mentaliteit die we zoeken. Jouw beperking is onze kracht.

Als vrijwilliger bij de Luisterlijn bied je een luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet of problemen. Vaak voelen mensen zich alleen. Je bent er even voor de ander door te luisteren, vragen te stellen en gedachten te ordenen. Dit doe je anoniem, per telefoon of chat en kan vanuit huis. 

Praktische bezwaren? Daar vinden we een oplossing voor.
Minder mobiel, snel vermoeid, speciale apparatuur nodig? Wij zijn erop ingesteld maatwerk te leveren. Met de huidige techniek en een gezonde portie flexibiliteit, vinden wij voor (bijna) alle praktische bezwaren een oplossing. Wel is het belangrijk dat je goed met de computer kan werken en korte gespreksverslagen kunt typen. 

Interesse? Meld je aan en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Wie wij zoeken

Je hebt ruimte in je hoofd, hart en agenda. Je hebt oprecht interesse in een ander en een open houding. Je staat momenteel stabiel in het leven en je wilt je graag verder ontwikkelen op het gebied van luisterkunst en gespreksvoering. Want er wordt jou veel toevertrouwd als vrijwilliger bij de Luisterlijn. Soms onderwerpen waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Geen makkelijk maar zeker ook geen saai werk.  

Is het iets voor jou? Dan maken we graag kennis met je!

Wat wij vragen

- Je luistert zonder oordeel, dat vraagt een open en leergierige houding.
- Gemiddeld werk je een dienst van 3 of 4 uur per week, op een tijd en plaats die jou goed uitkomen.
- Je hebt een goede type- en computervaardigheid.
- In de nacht is de behoefte aan een gesprek het grootst. Als het kan, doe je een keer per maand een telefoondienst in de nacht.

Wat wij bieden

- Je krijgt online (o.a. via skype) een professionele training in gespreks- en luistervaardigheden.
- Je wordt begeleid en ondersteund door onze professionals.
- Je voert boeiende gesprekken die niet alleen voor de ander, maar ook voor jou van betekenis zijn.
- Je kunt deelnemen aan inspirerende bijeenkomsten over onderwerpen als eenzaamheid, verlies en depressie.
- Je bent onderdeel van een hecht team vrijwilligers.Twee keer per jaar organiseren we een informele ontmoeting op een toegankelijke - en centraal gelegen locatie.

Aanmelden

Ben je enthousiast? We horen graag van je! Meld je aan en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.