Sensoor opent pionierslocatie in Lelystad

Nieuws

In Flevoland opent Sensoor nieuwe deuren. Letterlijk en figuurlijk. In Lelystad wil Sensoor haar “Luisterend oor” ook op andere wijzen te luister leggen.

Tot noch toe was er geen Sensoorlocatie in Flevoland. Per oktober 2017 komt hier verandering in. Sensoor Lelystad wordt daarmee één van de 26 locaties in Nederland en krijgt een bijzondere positie. Het wordt een Sensoor 2.0. Deze locatie neemt de ruimte om nieuwe manieren te vinden om mensen een luisterend oor te bieden en deze ruimte onderzoeken wij onder andere samen met de gemeente en de wijkteams. Gedacht wordt aan belmaatjesprojecten, aan achterwachtfuncties en online mogelijkheden. 

Sensoor is voor deze nieuwe locatie hard op zoek naar vrijwilligerspioniers, mensen die getraind willen worden tot luisterhelden binnen een organisatie waar nog veel mogelijk is. Vrijwilligers die het leuk vinden om, naast het bieden van een luisterend oor, ook mee te denken met Sensoor 2.0, worden uitgenodigd zich te melden:  www.sensoor.nl/flevoland.