Bijna twee miljoen mensen kregen hulp aan huis in 2015

Nieuws

Uit een onderzoek van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) is naar voren gekomen dat in 2015 bijna 2 miljoen mensen in Nederland hulp aan huis kregen. Het grootste gedeelte hiervan ontving hulp in het huishouden (11 %). Een deel van de Nederlanders wil meer zorg en ondersteuning dan dat ze nu krijgen. Lees meer op de website van het SCP