Sensoor signaleert taboe op praten over somberheid

Nieuws

Op 18 januari, de dag die bekend staat als Blue Monday, hebben 138 mensen contact opgenomen met Sensoor omdat zij zich somber voelden. Dat is 23% van alle gesprekken die dag (612 in totaal per telefoon en chat). Vaak kon of wilde men met zijn of haar verhaal niet naar iemand in de eigen omgeving of naar een hulpverlener.

Terwijl die extra ondersteuning in 22%van deze gesprekken nodig bleek te zijn.

Anoniem gesprek
De drempel om het sombere gevoel te delen met iemand in de eigen omgeving blijkt voor veel mensen te hoog. Schaamte en het ontbreken van een (goed) sociaal netwerk, zijn vaak redenen voor mensen om contact op te nemen met de anonieme hulplijn Sensoor. Een anoniem luisterend oor kan de eerste stap zijn om over problemen te praten en ze aan te pakken.

Een belangrijke oorzaak voor het sombere gevoel lijkt eenzaamheid te zijn. In 43% van de 138 gesprekken gaan eenzaamheid en somberheid samen. Opvallend is dat eenzaamheid niet alleen bij oudere mensen wordt genoemd; maar liefst 78% van deze groep is onder de 60 jaar.

Aandacht voor eenzaamheid en depressie
De wintercampagne ‘Eenzaamheid, wat doe jij er aan?’ van Coalitie Erbij  is gestart op zondag 24 januari en duurt tot 14 februari. Coalitie Erbij, waar Sensoor kernpartner van is, vraagt aandacht voor eenzaamheid en de gevolgen van eenzaamheid voor mens en maatschappij. Een doel is om het taboe rond eenzaamheid te doorbreken. Blue Monday staat bekend als de meest sombere dag van het jaar en wordt door veel organisaties aangegrepen om aandacht te vragen voor depressie. Bij veel gesprekken die de vrijwilligers van Sensoor voeren, blijken eenzaamheid en depressie met elkaar verweven te zijn.

Over Sensoor
Sensoor biedt sinds 1958 dag en nacht een luisterend oor via telefoon: 0900-0767, e-mail en chat. Praten over verdriet of zorgen, anoniem en vertrouwelijk, lucht op en biedt perspectief. De vrijwilligers van Sensoor zijn hiervoor goed opgeleid en geven échte aandacht, van mens tot mens. Dit doen ze niet alleen op Blue Monday, maar alle dagen en nachten van het jaar.

Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Karin Prins (Communicatieadviseur): 0346 – 590098 / k.prins@sensoor.nl
Hier kunt u foto’s downloaden.