Ik zoek hulp

Contactregels

Ik zoek hulp

Hoe gaan we met elkaar om?

Wanneer je contact opneemt met de Luisterlijn, mag je van onze vrijwilligers respect en aandacht verwachten. Andersom verwachten we dat ook van jou. Wat is belangrijk?

Elkaar goed verstaanElkaar goed kunnen verstaan

Een gesprek werkt alleen als je elkaar goed kunt verstaan. Is verstaanbaarheid lastig om welke reden ook, dan is chatten of mailen ook een mogelijkheid.

Aanspreekbaar zijnAanspreekbaar zijn

Ben je nauwelijks aanspreekbaar, omdat je bijvoorbeeld onder invloed bent van drank en /of verdovende middelen? Dan kan de vrijwilliger geen gesprek met je voeren en je vragen op een later moment contact op te nemen. 

Aandacht bij gesprekAandacht bij het gesprek

Andere bezigheden, zoals bijvoorbeeld televisie kijken, bezoek ontvangen of boodschappen doen, kunnen voor afleiding zorgen tijdens het gesprek en het contact verstoren. Ons uitgangspunt is volledige aandacht voor elkaar.

Respect voor elkaarRespect voor elkaar

We vragen je om ons respectvol te behandelen, zoals wij dat ook met jou doen.

Wat bieden we jou?

Voor iedereen die pijn, verdriet of zorgen heeft, eenzaam is of behoefte heeft aan menselijk contact. Het maakt niet uit of het nu iets kleins is of iets groot. Misschien heb je een vraag of probleem of wil je gewoon iets delen. We zijn er voor jou als je niet met je verhaal in je eigen omgeving terecht kunt, wilt of durft. Je kunt met de Luisterlijn over (bijna) alles praten. De gesprekken worden gevoerd door goed opgeleide vrijwilligers.

AandachtAandacht

Vrijwilligers luisteren met volledige aandacht naar jouw verhaal. Andersom verwachten wij ook dat je jouw aandacht bij het gesprek houdt. Als er zaken zijn die afleiden, kunnen we het gesprek beter op een later moment voeren.   

GelijkwaardigheidGelijkwaardigheid en respect

We vragen je ook om ons respectvol te behandelen. Vrijwilligers voeren gesprekken van mens tot mens en zijn geen hulpverleners of deskundigen. Advies geven (bijv. doorverwijzen) doen we alleen als de situatie daar om vraagt. (Bijvoorbeeld als je beter af bent bij een andere zorg- of hulpverlenende organisatie.)

Steuntje in de rugEen steuntje in de rug

We hopen dat je na een gesprek met de Luisterlijn weer verder kunt. Mocht je ons toch nog nodig hebben, dan kun je gerust nog een keer contact opnemen. Omdat we er voor zoveel mogelijk mensen willen zijn, kun je een beperkt aantal keren contact opnemen.

Heb je behoefte aan vriendschappelijk contact? Dan zijn er mogelijk andere initiatieven waar je terecht kunt. Je kunt dit in een gesprek met de Luisterlijn bespreken.  

AnonimiteitAnonimiteit

Anonimiteit is erg belangrijk bij de Luisterlijn. Het zorgt ervoor dat moeilijke dingen bespreekbaar worden in een veilige omgeving. Je contactgegevens zijn niet zichtbaar en je hoeft geen persoonsgegevens te delen. Andersom geldt dit ook, de naam van de vrijwilliger of de plek van waaruit gewerkt wordt, blijft anoniem.
Lees meer over de anonimiteit in de privacyverklaring.

Gesprekken in de nachtGesprekken in de nacht

In de nacht kunnen angst en piekeren ervoor zorgen dat je niet kunt slapen. In dat geval kan het helpen om even contact te hebben. We zijn er dan graag voor zoveel mogelijk mensen, daarom duurt een gesprek niet langer dan nodig is.

NeutraliteitNeutraliteit

We zijn er voor iedereen in Nederland. Wij maken geen onderscheid. Discriminatie wegens godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, staan we niet toe. (Grondwet artikel 1).

De Luisterlijn streeft naar een dialoog, waarbij jouw reden om contact op te nemen leidend is voor het gesprek. We zijn er niet voor je als je een politieke of maatschappelijke boodschap wilt verkondigen, en een gelijkwaardig gesprek niet mogelijk is.

Ongewenst gedragWat gebeurt er bij ongewenst gedrag?

Bij ongewenst gedrag stellen we een grens en kunnen we het gesprek beëindigen. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld: schelden, discrimineren, schreeuwen, beledigen of bedreigen. Ook is een gesprek bij de Luisterlijn niet bedoeld voor genot of seksuele opwinding. In het uiterste geval kan (tijdelijke) blokkering het gevolg zijn.

Reacties

Ik zoek hulp

De gesprekken met onze vrijwilligers zijn voor veel mensen van (grote) betekenis. Lees hieronder enkele reacties.

'Mijn chat met de luisterlijn heeft me moed en rust gegeven'

Ik voelde me begrepen en er werd geen oordeel gegeven over wat ik vertelde. Ik hoop dat degene met wie ik sprak naar bed gaat en zich realiseert hoeveel bijdrage hij heeft gehad in het goed laten voelen van een ander, in ieder geval bij mij maar ik denk met zoveel meer mensen.

'Ik heb er écht wat aan gehad'

Het voelde als een obstakel om te bellen, raar. Toch maar gedaan. Ik heb op dit moment niemand om mijn verhaal tegen te vertellen en ik was bang denk ik voor een automatisch gesprek waar lijstjes worden nagegaan of 'automatische' reacties.Het waren aannames. Het gesprek voelde 'echt', goed, vertrouwd en ik heb er écht wat aan gehad. We kwamen op een punt waar ik het inzicht kreeg hoe ik anders naar mijn leven kon kijken, zodat ik er positiever in kan staan en dit lukte mij niet voordat ik de beslissing nam om te bellen.Dus dank jullie, ontzettend voor dit mooie initiatief. Het geeft merk ik ook rust om te weten dat als ik even overloop, ik kan bellen. Je kan ergens terecht en dat gevoel heb ik al lang niet meer gehad.

'Deze oorlog heeft ook verzetsstrijders'

In tijden van oorlog gaan soldaten naar het front om te vechten. Nu zijn het de ziekenhuizen en de zorg die momenteel voor ons strijden. Elke oorlog heeft ook zijn verzetstrijders, die de mensen steunen en helpen Deze oorlog (corona pandemie) heeft ook verzetstrijders. De luisterlijn ... ze steunen je,luisteren,geven soms advies maar bovenal...ze zijn er voor de mensen in nood!

'Ik kon mijn verhaal kwijt'

Ruim een uur gebeld met een hele lieve medewerker. Ik kon mijn verhaal kwijt. Zelf als professional maak je heftige dingen mee en ik vond het heel fijn om dit even blanco te kunnen delen. Bedankt .. ik ben een stuk rustiger. Fijn dat er iemand kon luisteren.

'Mensen die haar serieus namen'

Lieve mensen,Ik wil jullie bedanken voor het mooie werk dat jullie doen! Ik ben lang intensief betrokken geweest bij een vriendin waarvoor het leven echt lijden was. Ze voelde zich enorm eenzaam en ze heeft helaas korte tijd geleden een einde aan haar leven gemaakt. Ondanks dat het leven voor haar te zwaar was vertelde ze vaak over de ontzettend lieve mensen van de luisterlijn. Ze kon er vaak weer even tegenaan wanneer ze contact had met mensen die haar serieus namen. Ze genoot van de gesprekken met jullie en ze heeft vanuit haar wanhoop vaak met jullie gebeld, wat haar dan weer even lucht gaf. Zo mooi dat jullie aandacht hebben voor eenzame mensen en dat jullie je daar vrijwillig voor inzetten. Heel mooi!
Ik wens jullie allemaal heel veel zegen en wijsheid toe in het o zo belangrijke werk dat jullie doen!

'Mensen die je het gevoel geven dat je ertoe doet'

Ik wil bij deze mijn complimenten geven voor wat jullie doen en hebben gedaan. Voor mij zijn jullie op dit moment een grote steun, om weer even verder te kunnen. Ik wist niet dat er nog mensen waren die je het gevoel geven, dat je ertoe doet. Jullie zijn een vangnet tussen nu en die lange wachttijden van hulpverlening.
Heel erg bedankt!!!

'Nieuwe inzichten die ik nodig had'

Na een vervelende situatie thuis heb ik me dagen slecht gevoeld. Door een telefoontje met de luisterlijn heb ik nieuwe inzichten gekregen die ik nodig had, om het op te lossen. Ik heb de situatie sindsdien ook een plekje kunnen geven en voel me emotioneel minder belast. De vrouw van de luisterlijn zal ik voor altijd dankbaar zijn. Zij was de enige die mij perspectief kon geven.

'Eén iemand die precies weet waar ik het over heb'

Vanmorgen in alle vroegte naar zee gereden. De voeten in het water, de wind in het haar. De zee die Nederland met Amerika verbindt. In het zand zijn naam geschreven.... nee... dat was niet voldoende. Schelpen gezocht, nog meer, en uiteindelijk een mandala van schelpen gemaakt, woorden erin verwerkt, passend bij onze vriendschap. Toen het af was ernaast gezeten, wachtend tot het water alles meenam. Een aantal brieven gelezen, van de laatste brief een bootje gevouwen en meegegeven aan de zee. En toen was het goed voor mij. Het was mijn afscheid. De rest van de dag genoten van de zee, de zon en een goed boek. Er is nu één iemand van de Luisterlijn die precies weet waar ik het over heb. Dank je voor ons gesprek, voor je medeleven, het meedenken, het vragen wat ík nodig heb.... Je hebt me hiermee in beweging gezet, en hierdoor is deze dag ontstaan. Precies wat ik nodig had. DANK

Corona hulp-dienstverlening

Ik zoek hulp

Hulp nodig? Zoek contact!

Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke hulp-dienstverlening.

De Luisterlijn: bij zorgen, verdriet of een luisterend oor

Bel 0900-0767 (normaal tarief) voor een vertrouwelijk gesprek. (24/7 bereikbaar). Chatten of mailen kan ook via deluisterlijn.nl. 

MIND Korrelatie: biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp

MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. In deze coronacrisis is onze bellijn ook gratis en heeft MIND Korrelatie verruimde openingstijden van 9:00 – 22:00

Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

Medische vragen en informatie

Rijksoverheid (RIVM): voor (medische) vragen en richtlijnen

Iedereen kan met vragen over het coronavirus terecht bij het publieksinformatienummer 0800 1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351. Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Loketgezondleven.nl (RIVM): leefstijdadviezen voor thuis, ten tijde van het coronavirus

Om in deze coronatijd mentaal en fysiek gezond te blijven zijn leefstijladviezen voor mensen thuis ontwikkeld en op loketgezondleven.nl te vinden onder Coronavirus en leefstijl. Coronavirus en leefstijl deelt adviezen over de volgende thema’s: mentale gezondheid, bewegen, voeding, middelengebruik (alcohol, tabak, drugs), sociale interactie en seksualiteit.

Coronavirus en leefstijl afbeelding

De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit (RIVM). De algemene maatregelen rondom corona in Nederland zijn hierin leidend. Deze leefstijladviezen zijn ook genoemd door Jaap van Dissel tijdens de technische briefing aan Tweede Kamer op woensdag 22 april.

Nationale Huisartsenpost: voor medische vragen

Een team van Nederlandse artsen is dag en nacht bereikbaar voor iedereen. Dankzij een App is het mogelijk om via een beveiligde videoverbinding met ze in contact te komen. Er is altijd een professionele arts beschikbaar.

www.dnhp.nl

Thuisarts: Stress release, wat kan je zelf doen?

Beter omgaan met stress. Lees hier wat u zelf kan doen

Rijksoverheid: Wat als spanningen thuis oplopen?

We blijven zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Op deze poster staan tips over oplopende spanningen.

In sommige situaties lopen de spanningen thuis op, waardoor huiselijk geweld kan toenemen. Maak je je zorgen om iemand? Kijk wat jij in zo’n situatie kunt doen. Heb je zelf te maken met huiselijk geweld? Bekijk hieronder aan wie je advies of hulp kunt vragen over kindermishandelingpartnermishandeling en ouderenmishandeling.

Hulplijnen voor specifieke doelgroepen

Kindertelefoon: voor alles wat kinderen en jongeren bezighoudt in deze coronatijd

Kinderen en jongeren kunnen over van alles praten met vrijwilligers, elke dag tussen 11.00 en 21.00. Bel gratis en anoniem 0800-0432 of kom chatten. Leeftijdsgenoten kunnen ook ervaringen uitwisselen, en met elkaar praten op het forum

Join Us community: online ontmoetingsplek voor jongeren

Wil je graag andere jongeren ontmoeten? Kun je wel een sociale boost gebruiken? Of wil je graag je verhaal kwijt? Dat kan op de Join Us community. Een online plek om jongeren te ontmoeten die dezelfde interesses hebben als jij.ARQ IVP: hulplijn voor zorgpersoneel

Dag in dag uit werken met coronapatiënten, het is zwaar voor veel zorgmedewerkers. Daarom is ARQ IVP, het instituut voor psychotrauma, een hulplijn gestart.

De hulplijn van ARQ IVP is zeven dagen per week bereikbaar tussen 8.30 uur en 21.30 uur op 088 - 330 5500.

Nederlandse Schuldhulproute: hulp bij geldzorgen

Geldproblemen door corona? Er is sinds kort een telefoonnummer voor mensen met geldzorgen: 0800-8115. Als je belt, kijken ze per geval: hoe sta je ervoor? Als het nodig is verbinden ze je door met je gemeente, maar soms is coaching door een vrijwilliger al voldoende om grip op je geld te krijgen. Slachtofferhulp Nederland: staat naasten van IC-patiënten bij

Vanwege het grote besmettingsgevaar van het coronavirus, mogen familieleden en andere naasten van patiënten die op de Intensive Care (IC) behandeld worden, niet of slechts zeer beperkt bij de patiënt in de buurt komen. Soms zelfs niet als de patiënt komt te overlijden. Deze situatie wordt door veel mensen als zeer ingrijpend en emotioneel ervaren.

Slachtofferhulp Nederland biedt daarom ondersteuning aan naasten van IC-patiënten. Dat kan via 088-7460090.

KBO-PCOB: ouderen-infolijn

KBO-PCOB begrijpt dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

ANBO: voor ouderen die verlegen zitten om een praatje

ANBO heeft een telefoonlijn voor ouderen geopend. Minder sociale contacten door coronavirus? ANBO-medewerkers zitten klaar voor een praatje. Heeft u een vraag over het coronavirus, maakt u zich zorgen of wilt u gewoon even een praatje maken? Ze zijn 7 dagen per week van 09:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Als u belt, staat iemand van ANBO u graag te woord. 

0348 - 46 66 66

Nationaal Ouderenfonds: activiteiten om elkaar te ontmoeten

Het Ouderenfonds is er voor u! Ze organiseren activiteiten waar u nieuwe mensen leert kennen en leuke dingen onderneemt. Ga op stap met mensen uit uw buurt, wordt wegwijs op internet of maak eens kennis met een brei- of sportclub: https://ouderenfonds.nl/activiteiten/.

Mantelzorglijn: voor mantelzorgers

Als Mantelzorger heeft u vast veel vragen: waar moet u rekening mee houden in de zorg voor uw kwetsbare naaste, wat kan wel en wat kan niet? Voor al uw vragen is er de Mantelzorglijn voor telefonische hulp en ondersteuning. De Mantelzorglijn is bereikbaar via 030 – 7606055.

Op www.mantelzorg.nl/coronavirus staat veel informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze lijst wordt regelmatig bijwerkt en aangevuld.

ARQ: de coronacrisis en mensen met oorlogservaringen

De coronacrisis is van grote invloed op 4 en 5 mei 2020, het jaar waarin Nederland 75 jaar vrijheid herdenkt en viert. De vorm wijzigt, omdat we niet fysiek bijeen kunnen komen. De inhoud zal ook beïnvloed worden, omdat de coronacrisis het dagelijkse leven in grote mate beheerst. Omdat bijeenkomsten niet door kunnen gaan, is er meer aandacht voor herdenken op televisie. Dit kan stressvol zijn voor ouderen in deze tijd van isolatie. Ook kan het moeilijk zijn dat ze dit jaar niet zelf een monument of graf kunnen bezoeken om te herdenken.

Is er behoefte aan verder contact? Dan zijn de volgende organisaties te bereiken voor zowel oorlogsgetroffenen en hun naasten, als voor (zorg)professionals:

- Stichting Pelita: 088-3305111, www.pelita.nl
- JMW Joods welzijn: 088-1652200, www.joodswelzijn.nl
- Stichting 1940-1945: 020-6601945, www.st4045.nl
- Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties: 088-3305150, oorlog.arq.org/nl/aanspreekpunt-naoorlogse-generaties (bereikbaar van 9.00-12.00 uur)

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld: 088 3305 190, kc-oorlog@arq.org, oorlog.arq.org

Harteraadlijn: voor hart- en vaatpatiënten en hun naasten

Harteraad, de patiëntenvereniging voor hart- en vaatpatiënten en hun naasten, en hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, heeft een eigen Harteraadlijn. Ze zijn er onder andere voor: Maak je je zorgen? Of wil je je ervaring delen met iemand die je begrijpt? Ook als naaste kun je de behoefte hebben om je verhaal en zorgen te delen met iemand anders.

Voor deze vragen en meer zitten er Harteraadgevers voor je klaar bij de Harteraadlijn. Harteraadgevers zijn mensen die ook behandeld zijn aan een hart- of vaataandoening. Zij leggen momenteel veel vragen over het coronavirus voor aan onze cardiologen en vaatchirurgen waarmee ze contact hebben. Zij geven geen medische informatie en adviezen, maar kunnen wel heel veel vragen beantwoorden door het contact met hun achterban en professionals. Harteraad is partner van de Hartstichting en ook daar hebben ze dagelijks contact mee om zaken door te nemen. De Harteraadlijn is doordeweeks geopend van 10.00-17.00 uur en op woensdagavond van 19.00-21.00 uur en bereikbaar via 088 11 11 661.

Veilig Thuis: bij kindermishandeling of huiselijk geweld

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis kijkt samen met de beller wat er aan de hand is en wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen. Dit kan anoniem.

Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt?
Je belt gratis 0800-2000 en krijgt een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn:

  • De medewerker luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen;
  • De medewerker kijkt samen met jou of er iets is wat jij zelf kunt doen;
  • Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de medewerker je helpen om een   melding te maken van je vermoedens. Dit kan anoniem;
  • Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roept ze de hulp in van een lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden;
  • Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren.

Samen zijn op afstand: online printbaar boekje dat patiënten en hun naasten informeert en inspireert

Veel mensen hebben het coronavirus en hebben er weinig last van. Maar een deel van de zieken belandt in het ziekenhuis. Sommige komen zelfs op de intensive care. Dat is natuurlijk al heel verdrietig. Naasten* mogen vaak niet bij ze op bezoek. Dat maakt het nog lastiger. Hoe kun je op afstand toch samen zijn? Daar helpt dit boekje je bij.

Achterhetbehangplakken.nl: voor ouders die hun kind (dreigen te) mishandelen

Ouders die hun kind (dreigen te) mishandelen kunnen terecht op www.achterhetbehangplakken.nl voor anonieme ondersteuning. Dit gaat via een chat die zeven dagen per week open is van 19:00 – 22:00 uur. Achter de chat zit een poule van deskundigen die bestaat uit systeemtherapeuten, intensieve psychiatrische gezinsbegeleiders, orthopedagogen en (gz-)psychologen.

Koninklijke Nederlandse Biljartbond en Nederlandse Jeu de Boules Bond: Sporters voor elkaar

De KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljartbond) en NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) slaan de handen ineen om sporters die nu thuis zitten in contact met elkaar te brengen.

Heb je tijd om een biljarter of bouler te bellen voor een praatje of zou jij het fijn vinden als je door een andere biljarter of bouler gebeld wordt? Ga dan naar sportersvoorelkaar.nl

Hulplijnen voor specifieke hulpvragen

Rode Kruis: voor praktische hulpvragen

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). Maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

Helpdesk Welkom Online: voor online en digitale vragen

Juist nu is online contact nog belangrijker. De Helpdesk Welkom Online beantwoordt vragen zoals: hoe kan ik videobellen, hoe houd ik contact via social media en hoe kan ik online spelletjes spelen met anderen? En zij helpen u ook met vragen als: waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus?

U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via 088-344 2000. De hulplijn is gratis. U betaalt alleen reguliere gesprekskosten.

Websites voor samenbrengen van vraag en aanbod

Coronahelpers: matchen van hulpzoekers

Om de impact van het Coronavirus te beperken moeten we meer voor elkaar doen: denk aan boodschappen doen voor mensen met symptomen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten, enzovoorts. Alleen zo kunnen we de verspreiding van het virus terugdringen. Coronahelpers is voor iedereen toegankelijk om hulpzoekers te matchen aan de ongelooflijk gemotiveerde vrijwilligers die door het hele land heen voor klaar staan.

www.coronahelpers.nl/hulp-gezocht

Niet alleen: voor het samenbrengen van hulpvragers en organisaties

Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent niet alleen. op nietalleen.nl willen ze zoveel mogelijk mensen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus helpen door hulpvragers en lokale organisaties/kerken actief met elkaar in contact te brengen.

NLvoorelkaar: voor het vinden en aanbieden van hulp

In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. NLvoorelkaar verzamelt vraag en aanbod op één plek. Heb je hulp nodig of wil je helpen? Kijk dan hier.

Overig

'De huiskamer van MIND': gesprekken met ervaringsdeskundigen en experts

MIND wil graag mensen met elkaar blijven verbinden: niemand hoeft er alleen voor te staan. Elke werkdag tussen 11 en 16 uur beantwoorden ervaringsdeskundigen en experts vragen en voeren zij gesprekken in de virtuele huiskamer.

Ga naar de MIND huiskamer (tijdelijk niet beschikbaar)

De Luisterlijn Telefoon

Ik zoek hulp

Bellen met onze telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Al meer dan 60 jaar weten mensen de Luisterlijn te vinden. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Wij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem.

Bel 088 0767 000 voor een luisterend oor of bel een lokaal nummer (alleen de kosten voor je provider). Lees hier meer over hoe we met elkaar omgaan en wat we jou bieden.

Waarover kan ik bellen?

Over zo goed als alles. Angst, verdriet, blijdschap; je kunt rustig anoniem je verhaal kwijt of praten over wat je bezig houdt. Ook wanneer je niet goed weet waar je moet beginnen. We helpen je de woorden te vinden. Lees hier verschillende onderwerpen waar mensen ons zoal over bellen.

Hoe vaak mag ik contact opnemen?

De vrijwilligers van de Luisterlijn gaan graag met je in gesprek. Maar het contact opnemen met de Luisterlijn is wel begrensd. De Luisterlijn wil bereikbaar zijn voor iedereen en probeert de aandacht zo goed mogelijk te verdelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat een gesprek helpt of iets bijdraagt. We willen ook voorkomen dat mensen steeds afhankelijker worden van het bellen of chatten met de Luisterlijn. De begrenzing is ingesteld op maximaal vier gesprekken per dag, van 07:00-06:59. De begrenzing wordt via ons systeem automatisch gedaan, dus je blijft gewoon anoniem.

Hoe helpt de Luisterlijn mij?

Je hart luchten helpt. Juist anoniem met iemand praten die je niet kent en ziet, kan heel fijn zijn. Wij luisteren aandachtig naar je; jouw verhaal staat centraal. Door er over te praten, kun je belangrijke inzichten ontdekken die je weer op weg helpen. En natuurlijk is het gewoon fijn wanneer er iemand naar je luistert. Soms is het gesprek kort (een paar minuten), meestal langer.

Wat jij ons toevertrouwt, blijft strikt geheim. Je hoeft je naam niet te zeggen en we zien jouw telefoonnummer niet. We nemen geen contact met jou op. Voor zolang het gesprek duurt, zijn we er voor je. Lees hier meer over je privacy en anonimiteit bij de Luisterlijn.

Met wie praat ik?

De persoon met wie je praat, wil even naast jou staan, je helpen de zaken op een rij te krijgen. Hij of zij wordt hiervoor niet betaald. Wel worden de mensen aan de telefoon zorgvuldig geselecteerd, opgeleid en begeleid door professionele beroepskrachten. Het zijn betrokken mensen met levenservaring die graag iets voor jou, voor anderen en voor de maatschappij willen betekenen.

Ik word niet (goed) geholpen

Door heel het land zitten elk moment van de dag mensen klaar om naar je te luisteren. De Luisterlijn streeft naar een optimale bereikbaarheid. Toch kan het voorkomen dat alle telefoonlijnen in gesprek zijn wanneer jij belt waardoor je in de wacht blijft staan. Het heeft dan geen zin om een andere locatie te bellen, want wanneer een locatie in gesprek is, word je automatisch doorverbonden naar een andere locatie. (Dat betekent dat de andere locatie op dat moment dus ook al in gesprek is). Probeer het dan later nog eens. Of schrijf je verhaal op en e-mail het naar ons. Chatten kan op alle dagen van de week van 10.00 tot 22.00 uur.

Hoewel we ons uiterste best doen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat je niet tevreden bent. Laat het ons dan weten via dit formulier. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Wat voor een organisatie is de Luisterlijn?

De Luisterlijn is een landelijk netwerk van anonieme hulp op afstand. In heel Nederland zijn er 28 locaties van de Luisterlijn. Daarmee zijn we de grootste telefonische hulpverlener van Nederland. Het landelijk bureau zit in Utrecht. De telefonische hulpdienst bestaat al meer dan 60 jaar, de chathulp en e-mailhulp meer dan 10 jaar. Hier kun je meer lezen over de organisatie de Luisterlijn.

Mag iedereen contact opnemen met de Luisterlijn?

De Luisterlijn is er voor iedereen die ergens mee zit en daarover wil praten. Zij kunnen anoniem in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek hun hart luchten, stoom afblazen en als ze daar behoefte aan hebben, worden doorverwezen naar andere hulpverleningsinstanties.

Vanuit het buitenland is het niet mogelijk om te bellen of te chatten met onze diensten. Informatie over hulplijnen in het buitenland vind je op IFOTES. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is de Kindertelefoon er voor jou of kijk op Jongeren Hulp Online.  

Is een gesprek in het Engels of een andere taal mogelijk?

De Luisterlijn voert gesprekken in het Nederlands. Als een vrijwilliger het wil en kan mag het gesprek in een andere taal gevoerd worden, maar dat is aan de vrijwilliger.

Ben je anderstalig? Dan je ook terecht (tijdens de coronacrisis) bij de Rode Kruis Hulplijn. Deze WhatsApp-Hulplijn is beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks, Portugees en Chinees. Informatie over hulplijnen in het buitenland vind je op IFOTES. 

Is an English conversation possible?

De Luisterlijn conducts conversations in Dutch. If a volunteer wants to and can, the conversation may be conducted in another language, but that is up to the volunteer.

More information about helplines abroad can be found on IFOTES.

Ik zoek hulp

Ik zoek hulp

vrijwilliger02Wanneer je ergens anoniem over wilt praten, luisteren wij. We denken met je mee, staan even naast je. Met tijd en aandacht voor jouw verhaal. Dag en nacht zijn wij bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens.

Bel dag en nacht onze telefonische hulplijn: 0900 0767 (5 ct. p/m).
Een goed gesprek per e-mail kan via onze beveiligde website e-hulp.
Onze chathulp is open van 10:00 - 22:00.

De Luisterlijn E-mail

Ik zoek hulp

Je wilt je verhaal kwijt. Maar je bent meer een schrijver dan een prater. Of je wilt eerst zelf goed op een rij krijgen waar je precies mee zit. Een e-mail sturen naar de Luisterlijn is dan heel geschikt. Je kunt je verhaal nog eens lezen voor je het naar ons verstuurt. Degene die jouw e-mail leest, formuleert met zorg een reactie terug. Natuurlijk is deze e-mailwisseling bij ons in veilige handen.

Stuur direct een e-mail naar ehulp@deluisterlijn.nl om in contact te komen met één van onze vrijwilligers. Let op: Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor mensen die een luisterend oor zoeken, niet voor algemene informatie of andere zakelijke mededelingen. Voor algemene (informatie)vragen kun je mailen naar info@deluisterlijn.nl.  

Ontvang je liever geen bericht op je eigen e-mailadres? Meld je dan aan op de e-hulppagina van de Luisterlijn. Je hoeft hiervoor geen persoonlijke gegevens te gebruiken, zelfs je eigen e-mailadres niet. Je kunt na de aanmelding direct starten met een e-mail aan de Luisterlijn. Met je zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord kan je daarna steeds inloggen om e-mails van de de Luisterlijnmedewerker te lezen en te beantwoorden.

Wil je liever direct contact, dan kun je beter chatten of bellen. Lees hier meer over hoe we met elkaar omgaan en wat we jou bieden.

Waarover mag ik e-mailen?

Wanneer je ergens mee zit: blijdschap, verdriet, vragen, je kunt ons altijd mailen. Lees hier onderwerpen waarover mensen zoal met ons e-mailen. We zijn er voor iedereen. Maar ben je jonger dan 18 jaar, dan past de Kindertelefoon misschien beter bij jou.

Hoe helpen jullie mij?

Vaak helpt het al om voor jezelf alles op te schrijven. Te weten dat iemand je verhaal met aandacht leest. We lezen je e-mail zorgvuldig en stellen vragen die je kunnen helpen om inzicht te krijgen. Samen kijken we hoe je met een probleem of verdriet om kunt gaan. Een gesprek via de mail gaat meestal een paar keer heen en weer. Je mail wordt iedere keer door dezelfde medewerker gelezen en beantwoord. Vertrouwelijk en anoniem.

Wat jij ons toevertrouwt, blijft tussen ons. Je hoeft je echte naam en gegevens niet aan ons bekend te maken. Buiten de e-mailwisseling om, zal de Luisterlijn geen contact met jou opnemen. Zo willen we de anonimiteit van onze dienst zo goed mogelijk waarborgen.

Met wie e-mail ik?

Onze vrijwillige medewerkers zijn opgeleid om met aandacht naar je verhaal te luisteren zonder oordelen. Zij worden daarvoor zorgvuldig geselecteerd, opgeleid en begeleid door professionele beroepskrachten. Het zijn betrokken mensen met levenservaring die op deze wijze graag iets voor jou, voor anderen en voor de maatschappij willen betekenen.

Wanneer krijg ik antwoord?

U kunt binnen 4 werkdagen een eerste antwoord verwachten. De termijn voor elke volgende reactie hangt af van de afspraak die de medewerker van de Luisterlijn hierover met u maakt.

Wat is de Luisterlijn?

De Luisterlijn is een landelijk netwerk van anonieme steun op afstand. In heel Nederland zijn er 28 locaties van de Luisterlijn. Daarmee zijn we de grootste telefonische hulpverlener van Nederland. Voorheen was onze naam: SOS Telefonische Hulpdienst. De telefonische hulpdienst bestaat al meer dan 60 jaar; de chathulp en e-mailhulp meer dan 10 jaar. Hier kun je meer lezen over de organisatie de Luisterlijn.

Is een gesprek in het Engels of een andere taal mogelijk?

De Luisterlijn voert gesprekken in het Nederlands. Als een vrijwilliger het wil en kan mag het gesprek in een andere taal gevoerd worden, maar dat is aan de vrijwilliger.

Ben je anderstalig? Dan je ook terecht (tijdens de coronacrisis) bij de Rode Kruis Hulplijn. Deze WhatsApp-Hulplijn is beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks, Portugees en Chinees. Informatie over hulplijnen in het buitenland vind je op IFOTES. 

Is an English conversation possible?

De Luisterlijn conducts conversations in Dutch. If a volunteer wants to and can, the conversation may be conducted in another language, but that is up to the volunteer.

More information about helplines abroad can be found on IFOTES.

Ben je niet tevreden over onze e-mailhulp? Of heb je tips voor een betere e-mailhulpverlening? Laat het ons weten!