'Ook als je veel vrienden hebt, kun je behoefte hebben aan iemand die naar je luistert.'

Claire (32) heeft een groot sociaal netwerk en veel vrienden. Toch wist ze even niet wie te bellen toen ze midden in de nacht met corona in bed lag en behoefte had aan steun. Die vond ze bij de Luisterlijn. “Ik kreeg het gevoel dat er echt naar me werd geluisterd. Dat luchtte me enorm op.”

De gesprekken met de Luisterlijn zijn anoniem. Via de website kunnen mensen ons laten weten hoe ze een gesprek hebben ervaren en hoe hen dit heeft geholpen. Ook Claire (gefingeerde naam) deed dit. 

“Ik lag in bed met corona, was best ziek en de koorts en pijn werden ’s nachts steeds heftiger. Ergens wist ik wel dat ik gewoon moest afwachten maar ik was bang en verdrietig en wilde vreselijk graag even met iemand praten die me kon geruststellen.”

 Vrienden lastigvallen
“Ik heb vriendinnen met wie ik alles kan bespreken, maar ik wilde hen liever niet midden in de nacht bellen. Blijkbaar maak je zelfs bij je meest intieme vrienden onbewust contractjes over hoe je met elkaar omgaat. Iedereen heeft zijn eigen problemen, is beschadigd, heeft verdriet of voelt zich soms alleen. Het is heel menselijk om je zo te voelen, maar toch ervaren mensen blijkbaar schroom om dat te tonen aan hun omgeving. Je wilt je vrienden liever niet met elk wissewasje lastigvallen. Maar wat is de definitie van een probleem? Wanneer mag je er wél mee naar iemand? Die vraag hoef je je bij de Luisterlijn niet te stellen. Dat is erg fijn.”

Oprecht geïnteresseerd
“Het feit dat de telefoon alleen al overging was al een opluchting. Er was dus iemand die ik midden in de nacht kon bellen. Ik kreeg een ontzettend vriendelijke meneer aan de telefoon die oprecht geïnteresseerd in me was. Mijn moeder is recent overleden en mijn vader is ernstig ziek. Het was heel fijn dat ik daarover kon praten zonder te hoeven denken: dat heb ik al een keer verteld. Hij nam op een positieve manier de leiding en gaf me het gevoel dat alles gezegd kon worden. Bewust of onbewust ben je altijd bezig met beeldvorming; je presenteert jezelf op een bepaalde manier en bent je bewust van hoe je je verhoudt tot de ander. Dat valt weg bij de Luisterlijn. Die ander is er echt voor jou, je hebt niets te verliezen en hoeft je niet anders voor te doen dan je bent.”

Voor iedereen
Toen ik ophing was ik ontroerd en ik dacht ook: dit is voor iederéén heel waardevol. Ook als je een netwerk en vrienden hebt, kun je je heel alleen voelen omdat je iets doormaakt wat niet iedereen snapt. Of soms wil je een verhaal kwijt zonder dat een vriend of vriendin daar betekenis aan geeft in de vriendschap die je samen hebt. De Luisterlijn biedt dan uitkomst. Ik heb over de Luisterlijn verteld aan vriendinnen, omdat ik denk dat zij er ook baat bij kunnen hebben. Ten slotte zijn we allemaal mens.“