Gedichtenwedstrijd rond vier maatschappelijke thema’s. Doe mee!

Op 2 april aanstaande start Stichting UitJeErvaring met de eerste editie van de jaarlijkse UitJeErvaring Gedichtenwedstrijd. Voor de wedstrijd zijn er vier maatschappelijke thema’s uitgekozen waarover de inzenders een gedicht kunnen indienen: eenzaamheid, isolement, geliefd zijn en verbondenheid.

De inzenders mogen maximaal vier gedichten insturen, één per thema.De wedstrijd eindigt op 1 augutus 2019, waarna alle kwalitatief goed bevonden inzendingen worden opgenomen in twee te verschijnen dichtbundels. Een deel van de opbrengst van deze bundels wordt gedoneerd aan de Luisterlijn. Bij de Luisterlijn staan de ruim 1500 vrijwilligers dag en nacht vele mensen te woord via telefoon, chat en mail.

“Deze gedichtenwedstrijd is zodanig breed te interpreteren, dat wij enthousiaste amateur- en professionele dichters willen aanmoedigen om hun kijk erop los te laten”, aldus Bob Hoogendoorn en Eva van Hemert, oprichters van UitJeErvaring. “We hebben bewust gekozen voor mogelijk 'positief' en 'negatief' beladen woorden om elkaar een contrast te geven; er zijn talloze voorbeelden van isolement te bedenken, maar tevens hoe er binnen onze maatschappij sprake kan zijn van je geliefd voelen. Door meerdere thema's te hanteren, hopen wij dat de deelnemers zich minder gebonden voelen aan één vast kader. Niet alleen kunnen wij daarmee diverse en daardoor verrassende dichtbundels samenstellen, maar wordt er per verkocht boek een goed doel gesteund. Bovendien is het voor onze deelnemers hartstikke leuk dat hun werk mogelijk vereeuwigd wordt in een publicatie.”

UitJeErvaring is een initiatief dat is ontstaan in mei 2018. Het biedt anderen op een laagdrempelige wijze een podium om ervaringen met en over sociaal-maatschappelijke thema’s te delen. Denk hierbij aan de (geestelijke) gezondheidszorg, zoals het hebben van een psychische kwetsbaarheid, maar ook aan sociale uitsluiting, vergrijzing en armoede.

Gedichten kunnen worden ingezonden naar gedichtenwedstrijd@uitjeervaring.nl, onder vermelding van UitJeErvaring Gedichtenwedstrijd 2019. Voor meer informatie en de voorwaarden kan men terecht op www.uitjeervaring.nl.