Nieuws

2012

De pers over Sensoor

Print

13-03, Zorg en Welzijnplein: Onderzoek Verwey- Jonker instituut onderbouwt werk Sensoor 
19-03, de Havenloods: Sensoor werkt
20-03, de Stadskrant: Oor voor eenzaamheid
30-03, Algemeen Dagblad: Sensoor en Thuiszorg Rotterdam werken samen 
11-04, de Havenloods: Sensoor en Thuiszorg werken samen 
09-05, de Havenloods: Word een held bij Sensoor 
12-06, de Oosterflankkrant: Sensoor, bijzonder vrijwilligerswerk
23-08, de Goudse Krant: Goudse luisterhelden gezocht
12-12, de Havenloods: Sensoor biedt altijd een luisterend oor

Intressante berichten voor 2012

2008: uitzending Een Vandaag 50 jaar Telefonische Hulpdienst

Verwey-Jonker onderzoek onderbouwt werk Sensoor

Nieuws

Marijke_Vos_onderzoek_SensoorMarijke Vos: ''Sensoor boort krachten aan uit de samenleving en is daarmee modern en vraaggericht.''

  

 

Welk verschil kan het aanbod van telefonische en internethulpdienst Sensoor maken ten opzichte van allerlei andere mogelijkheden van hulp? Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat het vooral gaat om de kwaliteit van de aandacht die Sensoor biedt. Sensoor hoort daarom thuis in de Databank voor Effectieve sociale interventies*. Het rapport De betekenis van aandacht werd 12 maart 2012 aangeboden aan Marijke Vos, voorzitter van de MO-groep.

Aandacht op afstand
Sensoor is een landelijke telefonische hulpdienst met een traditie die teruggaat tot 1958. De vrijwillige medewerkers van deze hulpdienst bieden mensen de gelegenheid hun gevoelens, zorgen en problemen te uiten via de telefoon. Sinds 1999 biedt Sensoor ook hulp via chat- en e-mailcontacten. Indien nodig informeert Sensoor bellers waar ze specifieke hulp kunnen vinden. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de betekenis van het werk van Sensoor. De kern van het werk van Sensoor is dat bellers chatters en mailers altijd persoonlijke aandacht krijgen, welke vraag ze ook hebben. Je kunt aandacht vergelijken met de werking van vitaminen die nodig zijn voor een goede gezondheid en weerstand (vitamine A van Aandacht). Bovendien is deze aandacht anoniem, wat de verwoording van de hulpvraag goed mogelijk maakt. De kwaliteit van de aandacht wordt tot slot bepaald door het feit dat bellers 24 uur per dag contact op kunnen nemen en dat deden ze in 2011 298.000 keer, een stijging van 12% ten opzichte van 2010.

Toekomst
Het is te verwachten dat de behoefte aan laagdrempelige, anonieme aandacht op afstand in de toekomst zal toenemen. Door de individualisering hebben mensen vaker het gevoel dat er geen tijd en aandacht is voor hun verhaal en hun problemen. Sensoor kan hierin een belangrijke rol spelen, onder de voorwaarde dat haar aanbod goed bekend is bij potentiële bellers, chatters en mailers. Het is daarom van belang dat Sensoor wordt opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies. Daarnaast is het huidige welzijnsbeleid - gericht op zelfredzaamheid, eigen regie en onderlinge steun - gedecentraliseerd naar gemeenten. Sensoor stimuleert weliswaar deze zaken, maar doet dat bovenlokaal. Sensoor zal zich daarom moeten aanpassen aan dit gedecentraliseerde beleid.

Verwey - Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht. Als landelijk werkende stichting werken zij zonder winstoogmerk. Het instituut wil met deze wetenschappelijke dienstverlening bijdragen aan de sociale participatie van burgers. Zie www.verwey-jonker.nl.

* Databank voor Effectieve sociale interventies
In de databank Effectieve sociale interventies wordt alle beschikbare informatie over interventies voor de sociale sector bij elkaar gebracht: over de interventie zelf, de theoretische onderbouwing, de praktijkervaringen en de effectiviteit

Meer informatie over de publicatie
Het boekje is via Sensoor te downloaden of te bestellen via rotterdam@sensoor.nl / 010 4363444. Ook is het boekje te bestellen op de site van het Verwey-Jonker instituut.

Titel: De betekenis van aandacht. Een onderbouwing van het werk van Sensoor.
Auteurs: Freek de Meere, Astrid Huygen & Huub Braam
Uitgave: Verwey-Jonker Instituut, 2012
48 pagina's, ISBN 978-90-5830-478-0

Bron: Persbericht Sensoor 12-03-2012

Luisteren naar de donkerste kerstverhalen

Nieuws van het werkveld

Sensoor ook tijdens feestdagen dag en nacht bereikbaar

December, de donkerste maand van het jaar, staat in het teken van gezelligheid en aandacht. Maar niet iedereen geniet mee. Juist deze maand is voor veel mensen ook figuurlijk donker. Dag en nacht, ook tijdens de feestdagen is Sensoor bereikbaar voor een vertrouwelijk, anoniem gesprek. Hiervoor goed opgeleidde vrijwilligers luisteren met echte aandacht.

Echte aandacht
Op eerste Kerstdag of op 1 januari om 01:00 uur in de ochtend. Iedereen die behoefte heeft aan echte aandacht, kan ook tijdens de feestdagen dag èn nacht bellen of mailen. Op bepaalde tijden is ook mogelijkheid om te chatten. Zeker niet alleen bij een crisis, mensen bellen ook om gewoon even het hart te luchten of de zaken op rij te krijgen. Op dat moment kan, wil of durft iemand een verhaal niet kwijt in de eigen omgeving. Het kan gaan om iemand die tijdens de kerstdagen alleen is en zo even de eenzaamheid doorbreekt. Maar ook om iemand die net een feestelijk kerstgala achter de rug heeft en de telefoon pakt. Verdriet om een overleden iemand maar ook bijvoorbeeld familieruzies zijn in deze periode vaak extra voelbaar. Ook het terugblikken op het afgelopen jaar en het vooruitblikken op het nieuwe jaar, kan voor mensen aanleiding zijn om het hart te luchten. Jong en oud kan dag en nacht anoniem bellen met Sensoor. Juist het gesprek met een onbevooroordeelde onbekende, kan verhelderend werken.

In eigen taal
Speciaal voor mensen met een moedertaal anders dan het Nederlands, is er Sensoor in eigen taal. Hier worden bellers te woord gestaan door vrouwen die behalve Nederlands ook Turks of Arabisch spreken en de culturele achtergrond van de beller begrijpen. Zij kunnen bellen naar nummer: 010 4367171

Sensoor
Sensoor heette voorheen SOS Telefonische Hulpdienst en bestaat al meer dan 50 jaar. Sensoor is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Er zijn 27 vestigingen in het hele land en jaarlijks worden er ruim 260.000 gesprekken gevoerd. Sensoor (Zuid-Holland zuid en midden) heeft ruim 100 vrijwilligers, die jaarlijks meer dan 20.000 chat-, mail- en telefoongesprekken voeren op de vestigingen Dordrecht,Gouda, Spijkenisse en Rotterdam.

Bron: persbericht Sensoor (ZHzm) woensdag 21-12-2011